Vil du bli med i vårt faglige fellesskap?

Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med det formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder. Vi arrangerer jevnlig møter og foredrag hvor aktuelle sjø- og transportrettslige problemstillinger er tema.

Klikk her for informasjon om medlemskap ›

Du kan også melde deg på vår e-postliste (gratis) ›

Young CMI invites to seminar 26 November 2019

Publisert 11.11.2019

26 Nov

Invitation Young CMI Seminar 26.11.19 Les resten ›

Medlemsmøte: Stansingsrett og Høyesteretts dom i sak HR-2019-231-A

Publisert 08.10.2019

11 Nov

Invitasjon til medlemsmøte 11.11.19 Les resten ›

Gå til nyhetsarkivet ›Wikborg Rein

Wikborg Rein er ett av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både offentlige og private.

Thommessen

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen og London. Vi tilbyr raske og kostnadseffektive løsninger av høyeste kvalitet til privat og offentlig næringsliv i innland og utland.

DNV GL

DNV GL is the world’s largest ship and offshore classification society, the leading technical advisor to the global oil and gas industry, and a leading expert for the energy value chain including renewables and energy efficiency.

Wiersholm

Wiersholm Wiersholm er et norsk advokatfirma som dekker næringslivets behov for juridisk bistand. Vi har spesialister innenfor alle sentrale forretningsjuridiske fagområder. Uavhengige undersøkelser viser at Wiersholm blant Norges aller fremste forretningsadvokater.

Simonsen Vogt Wiig

Simonsen Vogt Wiigs tro på sterke relasjoner er solid forankret. Simonsen ble etablert i 1948, Vogt & Wiig har røtter helt tilbake til 1894. I 2013 slo vi oss sam­men og skapte et av Norges mest slagkraftige advokat­firma innen shipping, offshore, olje og gass.

Rederiforbundet

Norges Rederiforbund har om lag 160 medlemmer – rederier innen tank,- og bulktransport, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes interesser i nærings- og arbeidsgiverspørsmål.

Wiersholm

SANDS is all about quality. Our Shipping & Offshore department employs some of the finest maritime lawyers in their generation, all with considerable international and industry experience. We have offices in all major shipping clusters along the coast of Norway.