Denne kalenderen inneholder en oversikt over alle sjørettslige arrangementer, ikke bare foreningens egne.

Det er også mulig å laste ned en fil som kan legges til i din Outlook-kalender og som oppdateres automatisk!
Klikk her for å laste ned kalenderfilen ›

Vet du om et sjørettslig arrangement som burde vært med i denne oversikten? Ta gjerne kontakt og gjør oss oppmerksom på dette!

Siv Sadvik: Restruktureringen av offshorerederiene (NIFS' onsdagsseminar)

Starter:
01.03.2017 17:00
Slutter:
01.03.2017 19:00
Sted:
Domus Media, Karl Johans gt. 47, Oslo

10th Arctic Shipping Summit

Starter:
08.03.2017
Slutter:
10.03.2017
Sted:
Montreal

http://www.wplgroup.com/aci/event/arctic-shipping-summit/

Offshore vind – "En industriell tenåring" (Ocean Industy Forum Oslofjord)

Starter:
09.03.2017 10:45
Slutter:
09.03.2017 14:00
Sted:
Statoil, Martin Linges vei 33, 1364 Fornebu

http://maritimt-forum.no/oslofjorden/nyhetsbrev/lunch-learn-statoil-norwegian-energy-partners-and-fred-olsen-windcarrier/

Gender and the law of the sea conference

Starter:
25.03.2017
Slutter:
27.03.2017
Sted:
Milano

http://www.giurisprudenza.unimib.it/Default.asp?idPagine=342&funzione=notizia&cod=1765

Shippingforum

Starter:
04.04.2017 12:00
Slutter:
04.04.2017 13:15
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådshusgt. 25, 7. et., Oslo

MEDLEMSMØTE
tirsdag 4. april 2017, kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådshusgt. 25, 7. et.

Program;
12.00 Lunsj og foredragene:
“Dry bull? Improved market conditions from the all-time low seen in 2016 has caused a major sentiment change in dry bulk. It is clear that market players are seeing a light at the end of the tunnel and taking positions to be a part of the anticipated market recovery; dry bulk asset values are climbing rapidly as a result”, ved analytiker Hedda Braathen fra Grieg.
Hedda Braathen har siden 2015 jobbet som analytiker for Grieg Shipbrokers og holder i dag stillingen som senior analytiker. Braathen konsentrerer seg innen tørrlast.

"Golden Ocean – recent developments and the way going forward", ved CFO Per Heiberg fra Golden Ocean"
Per Heiberg har vært CFO for Golden Ocean siden april 2016 og har jobbet for Golden Ocean siden 2005. Før det jobbet Heiberg for Electrabel Nordic og Statkraft."
13.00-13.15 Spørsmål og avslutning

Påmelding innen torsdag 30. mars til e-post nbt@rederi.no. Dersom du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på forumets nettside www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no>. Medlemsavgiften er kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, som gir fri adgang til medlemsmøtene.

Med hilsen
Shippingforum
Nina Bjaaland Tresselt
for Herman Steen
Styreleder

c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no
Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

JCLOS/FNI side event to the UN marine biodiversity treaty negotiations in New York

Starter:
05.04.2017 13:15
Slutter:
05.04.2017 14:30
Sted:
Conference Room 11, UN Headquarters, New York, USA

https://en.uit.no/tavla/artikkel/511149/bbnj_side_event_in_conjunction_with_the_fridtjof

Hvordan sikre like konkurransevilkår for sjøfolk i norske farvann?

Starter:
06.04.2017 09:30
Slutter:
06.04.2017 16:00
Sted:
Oslo Kongressenter

De norske sjømannsorganisasjonene inviterer deg med dette til konferansen

Hvordan sikre like konkurransevilkår for sjøfolk i norske farvann?
- en konferanse om viktigheten av å utvikle maritime arbeidsplasser i Norge

Oslo Kongressenter
6. april 2017
09.30-16.00

Noen av innlederne:
James Given, ITF Cabotage Task Force
Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum
Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger
Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero
Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven

Komplett program sendes ut senere

Bakgrunn
Stadig flere norske sjøfolk som bor og arbeider på norsk sokkel og langs norskekysten blir erstattet med billig utenlandsk arbeidskraft. Dermed forsvinner kompetansen ut av landet, og mange kommuner mister viktige arbeidsplasser og skatteinntekter.

Dette skjer i en tid der regjeringen sier at mulighetene som ligger i havet skal skape nye, trygge arbeidsplasser i Norge, og at man ønsker å vri frakt av gods fra land til sjø.

I alle andre næringer i Norge er det en selvfølge at man skal ha norsk lønn og norske rettigheter. Men sjøfolk som jobber i Norge på norskeide båter, men med utenlandsk flagg, tilbys lønninger ned mot 35 kroner timen. I tillegg risikerer de å bli oppsagt på dagen. Går de til sak kan det være loven i Panama eller Antigua & Barbuda som gjelder.

Ved å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for alle sjøfolk i norske farvann, kan denne negative utviklingen unngås. Spørsmålet er om Norge kan gjøre dette uten å komme i konflikt med internasjonale avtaler.

Vi har invitert nasjonale og internasjonale eksperter for å belyse dette spørsmålet, samt å se på viktigheten av å sikre og utvikle norske arbeidsplasser til sjøs, både for den enkelte arbeidstaker og for våre maritime næringer. Vi håper dette vil være av interesse for deg.Meld deg på her<https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=DWSQJHX39PCP>

(evt lim inn denne lenken i nettleseren: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=DWSQJHX39PCP)

Med vennlig hilsen

Norsk Sjømannsforbund

Johnny Hansen Norsk Sjøoffisersforbund

Hans Sande Det norske maskinistforbund

Hege-Merethe Bengtsson
Leder Adm. direktør
Adm. direktør

Effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning - et norsk konkurransefortrinn (OCC seminar)

Starter:
25.04.2017 15:00
Slutter:
25.04.2017 18:00
Sted:
Advokatfirmaet BA-HRs lokaler, Tjuvholmen allé 16,,Oslo

Effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning
- et norsk konkurransefortrinn

Voldgiftsseminar 25. april kl.15.00 - 18.00

I de tilfeller tvister ikke er til å unngå, ønsker aktørene at tvisteløsningsprosessen er effektiv. Dette stiller krav til at prosessen i tillegg til å sikre den nødvendige kvalitet, også er tids- og kostnadseffektiv.

Oslo Chamber of Commerce ("OCC") Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning har som formål å legge til rette for kommersiell tvisteløsning i norsk regi både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er Norges eneste organ som tilbyr institusjonell tvisteløsning utenom domstolene. Instituttet har iverksatt et prosjekt for å styrke sin posisjon som det foretrukne voldgiftsinstitutt. Som et tiltak for å legge til rette for effektiv og fremtidsrettet tvisteløsning har Instituttet utarbeidet et nytt regelverk for voldgift og mekling som trådte i kraft 1. januar 2017. Instituttet ønsker også å videreutvikle et godt samarbeid med alle sentrale aktører.

Som et ledd i dette prosjektet inviterer OCC Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning til en presentasjon av det nye regelverket. Kom og møt sentrale aktører både fra industrien og private advokatfirmaer.

Program:
15.00-17.00: Faglig program
• Velkommen og introduksjon ved Advokat Stephen Knudtzon, styreleder i Voldgiftsinstituttet
• En redegjørelse for de nye reglene ved Advokat Ola Nisja og Advokat Thomas Svensen, styremedlemmer i Voldgiftsinstituttet
• Noen refleksjoner og synspunkter på institusjonell voldgift ved Advokat Christian Fredrik Michelet og Advokat Thomas Nordby
17.00- : Forfriskninger og mingling med tapas

Sted: Advokatfirmaet BA-HRs lokaler

Environmental friendly recycling of ships (Young CMI)

Starter:
25.04.2017 17:30
Slutter:
25.04.2017 20:30
Sted:
Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14, 0201 Oslo

ENVIRONMENTAL FRIENDLYRECYCLING OF SHIPS

An introduction to environmental friendly recycling of ships

Young CMI has the pleasure of inviting you to a seminar Tuesday 25 April 2017 at 5:30 pm.

The seminar will cover a highly relevant topic for lawyers and young professionals working in the mari­time sector as well as students of maritime law. The focus will be on environmental recycling of ships and the work performed by Grieg Green to promote this.

Magnus Hammerstad (Area Sales Manager and Operation Manager) and Petter Heier (CEO) from Grieg Green, will provide the presentation.

Young CMI will also conduct its annual meeting at 5:00 pm.

Where: The offices of Advokatfirmaet Schjødt AS Ruseløkkveien 14, 0201 Oslo, Norway
http://www.schjodt.com/contact/our-offices/?office=oslo

When: Tuesday 25 April 2017 5:00/5:30 pm

RSVP: servicesenter@schjodt.no

Light refreshments will be served after the seminar
Welcome!

Nordiske formuerettsdager

Starter:
26.04.2017
Slutter:
29.04.2017
Sted:
Stockholm

Nordiska Förmögenhetsrättsdagarna 2017

När:
26-28 april 2017

Var:
Stockholm

Övergripande tema:
Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning

Deltagande:
Doktorander och yngre forskare:
30 platser reserveras för doktorander och yngre forskare. De betalar inte konferensavgift eller måltider. De får också övernattning och resa finansierade.

Övriga deltagare:
De betalar heller inte konferensavgift eller måltider, men får själva bekosta övernattning och resa.

Inbjudan och program skickas ut senare.

Nordiska Förmögenhetsrättsdagarna 2017 anordnas av Stockholm Centre for Commercial Law vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, i samverkan med Justitierådet Edvard Cassels Stiftelse, Stiftelsen av den 28 oktober 1982 och Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur.

Säg gärna till om ni vet någon som bör bjudas in, men som saknas som mottagare av detta e-brev! Det går också bra att vidarebefordra det till sådana personer.


Med vänlig hälsning

Emma Ruge


------------------------------------------------------------------------
Emma Ruge
Forskningsamanuens
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
Tel: +46 8 16 25 00
Mobil: +46 707 40 04 93
Fax: +46 8 16 25 66
Email: emma.ruge@juridicum.su.se
www.sccl.se<http://www.sccl.se/>

Doing business in Iran – Preparing for opportunities

Starter:
27.04.2017 08:30
Slutter:
27.04.2017 10:30
Sted:
Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, Oslo

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44455F4B784843594B73484559/42405944764047514572494B5C4271

9th Marime Insurance Meeting (CESAM)

Starter:
04.05.2017
Slutter:
06.05.2017
Sted:
Paris

http://www.cesam.org/en/conference/lerendezvous/2017/menu.html

Omstilling og nye muligheter (Ocean Industry Forum Oslofjorden)

Starter:
04.05.2017 11:30
Slutter:
04.05.2017 15:15
Sted:
BI, Nydalsvn 37

http://maritimt-forum.no/oslofjorden/?mymail=3001&k=8e5430462aa285f99968fcfcaadc632c&t=maritimt-forum.no%2Foslofjorden%2Fnyhetsbrev%2F3001%2F&c=0&s=

Sjöutskottets Nordiska Sjö- och Transportförsäkringsdag

Starter:
10.05.2017
Slutter:
11.05.2017
Sted:
IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

http://www.svenskforsakring.se/nst2017

9th Singapore Short Course (Institute of Maritime Law, Southampton)

Starter:
15.05.2017
Slutter:
27.05.2017
Sted:
Singapore

https://gallery.mailchimp.com/26dd6f8d7ab4e7d044ce7eb05/files/Singapore_Short_Course_2017_Brochure.pdf

Båtköpet – Rättsutveckling och trender (Sjörättsinstitutets kvällsseminarium)

Starter:
16.05.2017 18:00
Slutter:
16.05.2017 20:00
Sted:
Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet

Båtköpet – Rättsutveckling och trender

Den 16 maj kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: Båtköpet – Rättsutveckling och trender.
År 1973 utgavs den dåvarande docenten i sjörätt Hugo Tibergs bok Båtjuridik. Boken har sedan förnyats endast med två supplement, som i viss mån har kompletterat boken men knappast kunnat aktualisera den, med de väsentliga lagändringar som har skett och som enbart på köprättens område omfattar bl.a. köplagen, en konsumentköplag och en konsumentkreditlag. Hugo Tiberg arbetar därför med en helt omarbetad och utvidgad upplaga, varav första delen är begränsad till köprätt och nu framläggs seminarium för benägna kommentarer.
Vid seminariet begränsas frågorna till sådana som har särskilt beröring med båtar i allmän mening, inklusive dem vår sjölag kallar skepp, bl.a.
Båt- och skeppsköp
Förvärv på vinter och sommar
Stöldrisk och godtrosförvärv
Felansvar och besiktning
Krav på CE-märkning
Utlandsköp
Momsfrågor
Båtköp uppställer naturligtvis även andra speciella frågeställningar, och deltagarna är välkomna att framföra ytterligare problem och frå­gor som är vanliga eller särskilt aktuella vid båtköp.

Plats: Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Tid: 16 maj 2017 kl. 18-20.
Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se<http://juridicum.su.se>) senast onsdagen den 10 maj kl. 12.00. Var god ange om du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.
Varmt välkommen!

European Maritime Day 'The Future of our Seas'

Starter:
18.05.2017
Slutter:
20.05.2017
Sted:
Poole, The United Kingdom

The European Maritime Day (EMD) is the annual meeting point for Europe's community of maritime professionals to come together, exchange knowledge and forge the partnerships needed for joint action. It was created in 2008 by the EU institutions in order to provide a forum for people from different areas of the ocean economy, from the world of science, from public government and administration to showcase their activities, learn from each other, discuss cross-cutting issues and develop joint visions.

The main event of EMD is the" European Maritime Day Conference", held in a different region with a different theme each year. This year, the 2-day conference will take place in Poole with the title "The Future of our Seas". As in previous years, all interested stakeholders are invited to get actively involved in shaping the event. EMD 2017 will focus on four themes: (1) Safety & Security, (2) People & Skills, (3) Innovation & Growth and (4) Sustainability & Governance.

More detailed information will be posted soon: stay tuned!

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=28480BA1-031E-22AB-85F8BA6242379E02&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=75516f6e21-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-75516f6e21-189086597

Eur Maritime Day

Starter:
20.05.2017
Slutter:
21.05.2017

Cyber Risks, what is the exposure for the shipping sector and how can it be mitigated? (Norwegian MLA seminar with AGM)

Starter:
22.05.2017 17:00
Slutter:
22.05.2017 21:00
Sted:
Norwegian Shipowners’ Association, Rådhusgata 25, Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2017/05/norwegian-maritime-law-association-invites-members-seminar-22-may-2017-1432#.WRhGW-uGNdF

AGM: http://www.sjorettsforeningen.no/site/2017/05/1441-1441#.WRhHMOuGNdE

Nor-Shipping

Starter:
30.05.2017
Slutter:
03.06.2017
Sted:
Oslo

http://maritimt-forum.no/oslofjorden/files/2016/12/Invitasjon-til-From-Problem-to-Profit.pdf

Autonomous Ship Technology Symposium

Starter:
06.06.2017
Slutter:
09.06.2017
Sted:
Amsterdam

http://www.autonomousshipsymposium.com/index.php

World Oceans Day

Starter:
08.06.2017
Slutter:
09.06.2017

http://www.worldoceansday.org/

Issues of Maritime Governance

Starter:
09.06.2017
Slutter:
10.06.2017
Sted:
Middlesex university, London

Annual Conference 2017
9th June 2017 (Friday)
At Middlesex University, London (8 mins walk from Hendon Central tube station)
Organized by Middlesex University London
Co-organized by China-Europe Commercial Collaboration Association
For registration, please go to:

http://www.onlinestore.mdx.ac.uk/conferences-and-events/school-of-law/conference/issues-of-maritime-governance-annual-conference-2017

This interdisciplinary conference brings together expert speakers from the China-Europe Commercial
Collaboration Association, City, University of London, Middlesex University, Southampton Solent
University, World Maritime University, and the Chinese Shipping Association of London to discuss
several major legal, economic and political issues of maritime governance in evidence around the
world today.

Topics covered at the 2017 Annual Conference will explore a range of contemporary issues related to
enforcement of maritime claims and the use of regulation of the world’s seaborne trade and ports.
Issues addressed include: conflict of laws, arrest of ships, limitation of liability for maritime claims,
charterparties, the expansion of China’s trade and shipping; the global regulation of cargo haulage and
the changing role of international ports.

Le monde maritime ál'heuredy SMART

Starter:
14.06.2017
Slutter:
16.06.2017
Sted:
Palais de la Bourse, CCI Marseille Provence

Colloque du CINQUANTENAIRE de l’IMTM, en partenariat avec l’ISEMAR
http://www.imtm.fr

International Trade on Shipment Terms Course (IML Southampton)

Starter:
14.06.2017
Slutter:
17.06.2017
Sted:
The Hallam, 44 Hallam Street, London W1W 6JJ

http://us13.campaign-archive2.com/?u=26dd6f8d7ab4e7d044ce7eb05&id=322e0a55cc&e=8da25b49b8

Woekshop om MRV-systemet (Lighthouse semnar)

Starter:
16.06.2017 09:00
Slutter:
16.06.2017 12:00
Sted:
IVL, Aschebergsgatan 44 , Göteborg

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4444594A73434A5E4678484659/4145504A7245435A4A764944504171

IUU Fishing - Regulatory & Insurance Aspects

Starter:
26.06.2017
Slutter:
27.06.2017
Sted:
Hallam Conference Centre - 44 Hallam Street - W1W 6JJ London - United Kingdom

For details, click here: https://www.eventbrite.co.uk/e/iuu-fishing-regulatory-insurance-aspects-tickets-34231628723

IML Annual Conference

Starter:
26.06.2017
Slutter:
27.06.2017
Sted:
Norton Rose Fulbright, London

http://www.southampton.ac.uk/iml/news/events/2017/06/26-imlconf.page

Southampton Maritime Law Short Course

Starter:
21.08.2017
Slutter:
09.09.2017
Sted:
Southampton

https://gallery.mailchimp.com/26dd6f8d7ab4e7d044ce7eb05/files/Southampton_Short_Course_Brochure_2017.pdf

Nordsik juristmøte

Starter:
24.08.2017
Slutter:
26.08.2017
Sted:
Helsingfors

http://www.confedentevents.fi/njm2017/

ABS-implementering – hvor står vi og hvor går vi?

Starter:
30.08.2017 12:30
Slutter:
30.08.2017 17:30
Sted:
Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Polhøgda, Lysaker, Oslo

ABS-implementering – hvor står vi og hvor går vi?

Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Polhøgda, Lysaker

onsdag 30. august 2017 kl. 12:30-17:30

m/etterfølgende bevertning på terrassen eller i peisestuen.PÅMELDING:

Til Claes Lykke Ragner

Tel. 41045326 / claes.ragner@fni.no

helst innen mandag 28/8 kl. 12

Ingen seminaravgift
PROGRAM

Maritime liabilities in a regional and global context: the EU and beyond (IISTL seminar)

Starter:
04.09.2017
Slutter:
06.09.2017
Sted:
Swansea

https://www.eventbrite.co.uk/e/maritime-liabilities-in-a-regional-and-global-context-the-eu-and-beyond-tickets-35235247574

Antarktis seminar

Starter:
04.09.2017 09:15
Slutter:
04.09.2017 15:50
Sted:
Georg Morgenstiernes Hus, Room 652 , UiO, Oslo

Maria Alejandra Mancilla

Antarktis seminar

Starter:
05.09.2017 09:30
Slutter:
05.09.2017 14:50
Sted:
Georg Morgenstiernes Hus, Room 652 , UiO, Oslo

Maria Alejandra Mancilla

Demurrage and detention

Starter:
05.09.2017 15:00
Slutter:
05.09.2017 15:00
Sted:
University of Antwerp

https://www.uantwerpen.be/en/rg/transport-and-regional-economics/bnp-paribas-fortis-c/demurrage-detention/

Demurrage and detention

The BNP Paribas Fortis Chair on Transport, Logistics and Ports brings together stakeholders along the maritime supply chain to discuss outside the box on the topic ‘Demurrage and detention’, or more specifically the well-functioning of this usage. The discussion meeting will take place on Tuesday, September 5th, 2017 – 15:00h (University of Antwerp). If interested, send an e-mail to the following mail address christa.sys@uantwerpen.be (before Augustus 15th, 2017)

NB: The seminar is in Dutch

CMI

Starter:
08.09.2017
Slutter:
09.09.2017
Sted:
Genoa

https://www.cmi2017genoa.org/

London International Shipping Week

Starter:
11.09.2017
Slutter:
16.09.2017

Ballast Water – life after entry into force (INTERTANKO Seminar)

Starter:
11.09.2017 12:00
Slutter:
11.09.2017 12:00
Sted:
Norton Rose Fulbright, 3 More London Riverside, London SE1 2AQ

LISW 2017 – Lunchtime Seminar: Ballast Water – life after entry into force<http://www.intertanko.com/News-Desk/Home-Page-Article/LISW-2017--Lunchtime-Seminar-Ballast-Water--life-after-entry-into-force/>On the opening day of London International Shipping week, INTERTANKO is hosting a lunchtime seminar at the offices of Norton Rose Fulbright entitled: Ballast Water – life after entry into force.

INTERTANKO’s Environment Director, Tim Wilkins, will first of all provide a summary of how the entry into force of IMO’s BWM Convention will impact the tanker industry. Then, together with Debra DiCianna, Senior Compliance Engineer at Choice Ballast Solutions, they will also provide a review of current US type approved ballast water management systems on the market.

In a nutshell, the seminar will cover:
1. Significant issues owners should focus on with the entry into force of the BWMC (8 September), e.g. implementation schedules, undertaking ballast water exchange, contingency measures when BWMSs fail, etc.
2. The latest regarding the USCG regulations and in particular type approvals.
3. An overview of US type approved BWMS, looking at their operational profiles and possible limitations.

Admission is free and Members will be given priority, but numbers are limited and it is essential anyone wishing to attend registers here<http://www.123contactform.com/form-2849856/INTERTANKO-Lunchtime-Seminar-Ballast-Water-Life-After-Entry-Into-Fo>.

Date
Monday 11 September

Time
Registration 11:30
Seminar will commence at 12:00hrs followed by a light lunch

Dress Code
Business Attire

Address
Norton Rose Fulbright, 3 More London Riverside, London SE1 2AQ
Contact: Phil Blanshard

How Does Arbitration Support London?

Starter:
11.09.2017 17:30
Slutter:
11.09.2017 19:30
Sted:
DLA Piper, 3 Noble Street, London, EC2V 7EE

How Does Arbitration Support London?

A SPECIAL LSLC EVENT HELD IN CONJUNCTION WITH LISW17


[LISW_Horiz_300x74]<https://www.londoninternationalshippingweek.com/lisw-branding-downloads/>

INTRODUCTION

This seminar will focus on topical issues on how London provides a world centre for shipping arbitration. It will cover new developments such as the LMAA Terms 2017, changes in enforcement and the law on injunctions. It will also consider whether Brexit poses a threat to the industry and how London can improve in ensuring the pool of expertise is as wide as possible and that costs and funding are controlled appropriately.

Chairman: The Hon. Sir Bernard Eder

ISSUES:
· TERMS - New LMAA Terms 2017

Christopher Moss - LMAA Arbitrator
· FAIRNESS - what role has diversity in shipping arbitration?

Juliet Blanch – Juliet Blanch Arbitration
· COURT SUPPORT - interim relief and injunctions to support arbitration

Clare Ambrose – 20 Essex Street
· COST EFFICIENCY - project managing disputes - are clubs budgeting well?

Kieron Moore – U K Defence Club
· FORTHCOMING DECISIONS - Can orders under Section 44 of the Arbitration Act 1996 be

served on non-parties outside of the jurisdiction?

Linos Choo – Partner, DLA Piper UK

DATE: MONDAY 11th September 2017, 5.30pm -7.30pm, to be followed by a Drinks Reception
VENUE: DLA Piper, 3 Noble Street, London, EC2V 7EE
[DLA Piper (285) (002)]
NETWORK WITH INTERNATIONAL CONTACTS WHO WILL BE IN LONDON FOR LISW17

For further details and bookings please contact the Centre’s office at shipping@shippinglbc.com or on 020 7936 3417;

Attendance fee: LSLC Members – £30.00; Non-members - £50.00 © LSLC 2017

Maritime Salvage & Casualty Response

Starter:
13.09.2017
Slutter:
15.09.2017
Sted:
London

http://www.wplgroup.com/aci/event/maritime-salvage-casualty-response/

International conference on Management of innovative development of the Arctic zone of the Russian Federation

Starter:
14.09.2017
Slutter:
17.09.2017
Sted:
Arkhangelsk

Ершова Ирина Владимировна

At-Sea Enforcement and Naval Warfare

Starter:
20.09.2017
Slutter:
21.09.2017
Sted:
Tromsø

A seminar on “At-Sea Enforcement and Naval Warfare” will be held on Wednesday 20 September 2017 at the K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea at the University of Tromsø – the Arctic University of Norway.

You are welcome to attend the seminar. There is no participation fee but participants have to cover their own expenses. Please register before 1 August.

For program and registration, please see here<https://en.uit.no/tavla/artikkel/507565/at-sea_enforcement_and_naval_warfare_seminar_on_2?p_document_id=507565>.

Shippingforum: ”Achieving digital success requires sharing knowledge and experiences”

Starter:
20.09.2017 12:00
Slutter:
20.09.2017 13:10
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et., Oslo

Kjære medlemmer,

Shippingforum inviterer til medlemsmøte

Onsdag 20. september kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

12.00-12.15 Lunsj
12.15- Foredrag med Chief Digital Officer i Wilhemsen Holding, Inge Sandvik

”Achieving digital success requires sharing knowledge and experiences”

Inge has for the last 20 years been working in global tech, internet- and consulting companies, and started his entrepreneurial path back in 2004 as co-founder and CEO in Mobile CTI. Mobile CTI was a pioneer in smart phone apps and created Norway’s most popular mobile app, 1881 Mobile. Furthermore Inge has over 10 years of experience from international tech- and software companies such as Telenor, Oracle, Compaq/HP, and PwC Consulting. Inge is also an advisor/mentor to entrepreneurs and start-ups both in Norway and abroad. He is also co-founder and organizer for Product Tank Oslo, which is part of one of the world’s largest communities for product managers available in more than 100 cities. Inge’s current role is Chief Digital Officer in Wilhemsen Holding.


Ca. 13-13.10 Spørsmål og avslutning


Påmelding innen mandag 18. september kl. 10.00, til e-post nbt@rederi.no. Dersom du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på forumets nettside www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no>. Medlemsavgiften er kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, som gir fri adgang til medlemsmøtene.

Med hilsen
Shippingforum
Nina Bjaaland Tresselt
for Herman Steen
Styreleder

c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no
Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr
Våre sponsorer:

International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA)

Starter:
25.09.2017
Slutter:
30.09.2017
Sted:
Copenhagen

http://icma2017copenhagen.org/programs.html

Dispute Resolution in the Law of International Watercourses and the Law of the Sea

Starter:
25.09.2017
Slutter:
27.09.2017
Sted:
Luxembourg

http://www.mpi.lu/news-and-events/2017/september/25-26/dispute-resolution-in-the-law-of-international-watercourses-and-the-law-of-the-sea/

World Maritime Day

Starter:
27.09.2017
Slutter:
28.09.2017

När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare (Sjörättsinstitutets seminarium)

Starter:
28.09.2017 18:00
Slutter:
28.09.2017 20:00
Sted:
Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet

När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare?


Den 28 september kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare.

Ett flygbolag ansvarar för skador som uppstår under flygningen samt vid ombordstigning respektive avstigning. Men när anses en passagerare ha ”stigit ombord” samt ”stigit av”? Den engelska lydelsen av Montrealkonventionen stadgar dessutom att ansvaret gäller under själva ombord-respektive avstigningsprocessen vilket kan tyda på att ansvaret – enligt den engelska lydelsen – kan anses börja tidigare än vad som kan läsas av den svenska lydelsen. Men när påbörjas egentligen en ”ombordstigningsprocess” och när har ”avstigningsprocessen” avslutats?

Tommy Pilarp, transporträttsjurist med mångårig erfarenhet från flygvärlden, bland annat som bolagsjurist på SAS Cargo och ordförande för IATAs Cargo Legal Working Group, försöker reda ut rättsläget och vad olika lydelser och tillämpningar kan leda till i den praktiska världen samt vilka skadeansvarssituationer som kan uppstå. Vi kanske inte kommer att slå fast exakt vad som gäller utan snarare upptäcka vilka gråzoner som finns mellan en strikt tolkning av Montrealkonventionen och vilka situationer som dagligen uppstår på en flygplats. Ett par intressanta rättsfall, främst från USA, kommer också att gås igenom. Vår förhoppning är att detta seminarium kommer att leda till en intressant diskussion om denna fråga som kanske först verkar rent teoretisk, men som det kommer att visa sig har betydligt mer praktiska infallsvinklar.Plats: Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Tid: 28 september 2017 kl. 18-20.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se<http://juridicum.su.se>) senast torsdagen den 21 september kl. 12.00. Moa har tagit över Carolines tjänst som forskningsamanuens från och med den 1 september 2017. Var god ange om du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.
Varmt välkommen!


Med vänlig hälsning,
Moa Allard

*************************
Forskningsamanuens
Institutet för sjö- och transporträtt
Stockholms universitet
Juridicum
106 91 Stockholm
Rum: C936
Telefon: 08-16 32 87
E-post: moa.allard@juridicum.su.se

INTRANSLAW

Starter:
12.10.2017
Slutter:
14.10.2017
Sted:
Zagreb

http://www.intranslaw.eu/speakers-2017-2/

Annual Oslo Southampton Tulane Semnar

Starter:
13.10.2017
Slutter:
15.10.2017
Sted:
Panama

By invitation only

Arctic Circle

Starter:
13.10.2017
Slutter:
16.10.2017
Sted:
Reykjavik

2017 Arctic Circle Assembly will be held October 13-15 in Reykjavik, Iceland.

http://mailchi.mp/arcticcircle/2017-assembly-program-news-2506869?e=693b97d3da

Hurtigruteseminaret

Starter:
18.10.2017
Slutter:
22.10.2017

SHIPPING AND THE ENVIRONMENT - From Regional to Global Perspectives

Starter:
24.10.2017 06:00
Slutter:
25.10.2017 07:00
Sted:
Gothenburg

http://www.lighthouse.nu/event/shipping-and-environment-regional-global-perspectives

NORWEGIAN YARDS - legal and practical challenges in the current market (YCMI seminar)

Starter:
26.10.2017 16:30
Slutter:
26.10.2017 19:00
Sted:
The offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14, 0201 Oslo,

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2017/10/young-cmi-invites-to-seminar-26-october-2017-1485#.Weg00VuCxdE

BALEX international research seminar

Starter:
31.10.2017
Slutter:
01.11.2017
Sted:
Turku

http://www.centrumbalticum.org/en/projects/baltic_area_legal_studies/events/research_seminar

Shippingforum - medlemsmøte

Starter:
31.10.2017 12:00
Slutter:
31.10.2017 13:15
Sted:
Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

Medlemsmøte i Shippingforum

tirsdag 31. oktober kl. 12.00
i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.


12.00-12.05 Lunsj og Ekstraordinært Generalmøte
Valg av nytt styremedlem, jf. vedlegg.12.05-13.05 Foredragene;
“Offshore Wind; a challenging game of lifting high up, when will the ships be unable?"
ved Ketil Arvesen, Vice President, Fred. Olsen Ocean ASFred. Olsen was one of the first traditional Norwegian shipping companies to enter into wind/renewable energy. This presentation will cover Fred. Olsen’s part of the value chain, including the installation, operation and maintenance of wind turbines. This is a challenging venture. What has Fred. Olsen done so far, how are they succeeding and how do they see the future within offshore wind?
Ketil Arvesen is Vice President of Fred. Olsen Ocean AS, the holding company for all of Fred. Olsen’s offshore wind initiatives. Ketil has worked with Fred. Olsen for 12 years and was a key person when Fred. Olsen started its investments in the offshore wind segment in 2008. Ketil has a background in finance and studied economics at NHH Bergen

“Green is the new Black – the transition to green energy and the vessels needed to support the construction and maintenance of Offshore Wind 2.0”
ved Frederik Colban-Andersen, Divisional Director of the Offshore Renewables Group, Clarksons PlatouClarksons Platou is the world’s leading provider of integrated shipping and offshore services with 1400 employees and 48 offices. Since 2006 the group has been involved with providing brokering services to developers and contractors building offshore wind farms and today bolster the largest, global, offshore renewables broker and consultancy team.Frederik Colban-Andersen is the divisional director of the Offshore Renewables group at Clarksons Platou and has been involved with the offshore wind segment since he was involved with providing vessels for the construction of the first ever large scale offshore windfarm, Horns Rev 1, offshore Esbjerg in 2001. Frederik has worked as an offshore shipbroker since 1999 and is a Member of the Institute of Chartered Shipbrokers and holds an M.Sc. in International Shipping from the University of Plymouth, U.K.13.05-13.15 Spørsmål og avslutningPåmelding innen fredag 27. oktober kl. 12.00, til e-post nbt@rederi.no. Dersom du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på forumets nettside www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no>. Medlemsavgiften er kr. 450,-/år, kr. 200,-/år for studenter, som gir fri adgang til medlemsmøtene.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2017 har rett til å stemme ved valg av styremedlem. Generalmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

Med hilsen
Shippingforum
Nina Bjaaland Tresselt
for Herman Steen
Styreleder

c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no
Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

EMLO Annual Seminar

Starter:
02.11.2017
Slutter:
04.11.2017
Sted:
Hamburg

http://www.emlo.org/

Proteksjonisme i anmarsj- hvilken rolle kan Norge spille?

Starter:
08.11.2017 17:30
Slutter:
09.11.2017 19:00
Sted:
Norges rederiforbund, Rådhusgata 25, Oslo

http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=DQU1Y95ZCN9J

IALA semnar on Arctic Navigation

Starter:
09.11.2017
Slutter:
11.11.2017
Sted:
St Germain en Laye, France

http://www.iala-aism.org/product/iala-seminar-arctic-navigation/

Day of the Arctic 2017 (University of Oslo)

Starter:
09.11.2017 12:00
Slutter:
09.11.2017 18:00
Sted:
Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7, Blindern, Oslo (Blindern T-bane)

Welcome to the annual UiO Day of the Arctic. The theme of the day is "Opening the Arctic – Challenges and opportunities".
http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/high-north/conferences/day-of-the-arctic-2017.html

Intranslaw

Starter:
12.11.2017
Slutter:
13.11.2017
Sted:
Zagreb

http://www.intranslaw.eu/

A blue and sustainable future - how do we get there? (Lighthouse Workshop)

Starter:
14.11.2017 09:00
Slutter:
14.11.2017 17:00
Sted:
SSRS, Talattagatan 24, Gothenburg

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444A5E4175434B584775434559/4145504A7245435A4A764944504171

The Bill of Lading: into less charted waters

Starter:
16.11.2017
Slutter:
18.11.2017

http://www.blc2017.nl/

Langvarige tilbakeholdelser av skip i fremmed havn (seminar, Sjørettsforeningen og NIFS)

Starter:
20.11.2017 17:15
Slutter:
20.11.2017 21:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25

Seminar 20. november 2017 – Langvarige tilbakeholdelser av skip i fremmed havn<http://www.sjorettsforeningen.no/site/2017/10/seminar-20-november-2017-langvarige-tilbakeholdelser-av-skip-i-fremmed-havn-1506>

Climate negotiations without US support for the Paris Agreement: cooperation and fairness?

Starter:
20.11.2017 18:00
Slutter:
20.11.2017 20:00
Sted:
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

The event is open to the public. For more information and registration please see: http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=70091

RoRo? Jorå! - framtiden för rullande gods på sjön (Lighthouse seminarium)

Starter:
21.11.2017 09:30
Slutter:
21.11.2017 15:00
Sted:
Lindholmen Science Park, Göteborg

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444A58437742435A4278414059/4145504A7245435A4A764944504171

Case management i internasjonale voldgiftssaker (Oslo Chamber of Commerce seminar)

Starter:
22.11.2017 15:00
Slutter:
22.11.2017 18:00
Sted:
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate, Oslo

https://www.chamber.no/aktiviteter/case-management-internasjonale-voldgiftssaker/

The Maritime Law Seminar & International Maritime Policy Forum Under “The Belt and Road”

Starter:
24.11.2017
Slutter:
26.11.2017
Sted:
Shenzhen, China

http://en.szseminar2017.com/

Det 40. bergenske petroleumsrettssymposium

Starter:
28.11.2017
Slutter:
01.12.2017
Sted:
Solstrand Fjord Hotel og Bad

http://bprs.no/

Påmelding: http://axacoair.se/go?6ZLbsiZ3

11th Arctic Shipping Summit

Starter:
29.11.2017
Slutter:
01.12.2017
Sted:
London

http://www.wplgroup.com/aci/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/MASe5-MKT-Agenda.pdf

Legal and environmental aspects of shipwrecks in the Baltic Sea (BALEX Seminar)

Starter:
29.11.2017
Slutter:
01.12.2017
Sted:
Helsinki

http://www.centrumbalticum.org/en/projects/baltic_area_legal_studies/events/shipwreck_seminar

World Oceans Council Sustainable Ocean Summit

Starter:
29.11.2017
Slutter:
02.12.2017
Sted:
Halifax, Canada

https://www.oceancouncil.org/event/sustainable-ocean-summit-2017/

Rättsliga problem inom skärgårdsfarten (Sjörättsinstitutets seminarium)

Starter:
30.11.2017 18:00
Slutter:
30.11.2017 20:00
Sted:
Stockholms universitet,Södra huset, sal F3154

Den 30 november kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: Rättsliga problem inom skärgårdsfarten. Inom ramen för Regeringens s.k. maritima strategi pågår för närvarande en översyn av delar av den sjörättsliga lagstiftningen. Nyligen har två relativt omfattande regeländringspaket antagits på området. Det rör sig dels om ett antal ändringar gällande registrering av fartyg, dels en ny föreskrift avseende sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart.

1. Ändring av fartygsbegreppet och finansiering av fartyg. De ändrade reglerna i fråga om fartygsregistrering består bl.a. i en ändring av skeppsbegreppet i 1 kap. 2 § sjölagen. Fr.o.m. den 1 februari 2018 kommer med skepp att räknas fartyg med en längd överstigande 24 meter, istället för dagens ordning med kombinationen av längd- och breddmått om minst 12 x 4 meter. Ändringen medför ett antal förenklingar för fartygsägare, men innebär samtidigt att pantbrev framgent inte kommer att kunna tas ut i de fartyg, med en längd om högst 24 meter, som med dagens mått hade varit skepp.

Vid seminariet belyser docent Johan Schelin vilka andra säkerhetsrätter och finansieringsformer redare, banker och andra intressenter kan använda vid fartygsköp och byggnation av fartyg.

2. Regimskifte inom sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart. Den nya sjövärdighetsföreskriften (TSFS 2017:26) omfattar närmare 6 500 fartyg och formar ett helt nytt koncept för sjövärdighetsregleringen. Konceptet byggs upp av s.k. funktionsbaserade regler, som i stor utsträckning möjliggör för redarna att själva formulera sjövärdighetsnormer för sina fartyg. Den flexibilitet som de funktionsbaserade reglerna medför vägs upp av höga krav på redarnas s.k. egenkontroll samt på att rederierna ska bedriva ett s.k. systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Vid seminariet redogör advokaten Mattias Widlund för olika juridiska frågor som uppstår kring det nya regelverket, bl.a. hur redarens och befälhavarens ansvar för sjövärdigheten påverkas.

Efter seminariet anordnas ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspriset 250 kr/pers. inkl. moms. Anmälan till seminariet respektive postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast måndagen den 27 november 2017 kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande.
Seminariet äger rum på Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154, den 30 november 2017 kl. 18-20.

The Role of Non-Arctic States/Actors in the Arctic Legal Order-making

Starter:
07.12.2017
Slutter:
10.12.2017
Sted:
Kobe

The Polar Cooperation Research Centre<http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/index.html> (PCRC), Kobe University, Japan is proud to announce its 3rd international symposium "The Role of Non-Arctic States/Actors in the Arctic Legal Order-making" to be held at Kobe University on 7–9 December 2017.

http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/index.html

Shippingforum seminar

Starter:
12.12.2017 12:00
Slutter:
12.12.2017 13:30
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgaten. 25, 7 et., Oslo

Shippingforum inviterer til medlemsmøte

Tirsdag 12. desember 2017, kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgaten. 25, 7 et.

Foredrag av Dag Kilen, Fearnley Research og Jens-Julius R. Nygaard, Awilco Eco Tankers

12.00 - Lunsj og foredrag;
«Tankmarkedet og utsiktene fremover», ved Dag Kilen, Senior Shipping Analyst, Fearnleys Research
Svak inntjening det siste året og forventning om det samme gjennom store deler av 2018 ventes å resultere i relativt få leveringer av nybygg i 2019 og 2020.
I sistnevnte periode vil shipping måtte forholde seg til implementeringen av IMOs 2020 sulfur cap, hvilket er forventet å øke skrapingen av eldre skip, med en lav netto og effektiv flåtevekst som resultat i 2020.
Etterspørselen er ventet å komme tilbake i løpet av 2018 når OPEC er ferdig med å rebalansere oljemarkedet, og manglende investeringer i ny oljeproduksjon de siste tre årene ventes å snu overskudd til underskudd, og markedets fokus vil skifte til å sikre oljeforsyning «koste hva det koste vil».
Det ventes derfor at tankmarkedet vil starte en sterkere inntjeningsperiode fra sent 2018 som vil vare gjennom 2020.
Dag Kilen har jobbet i Fearnleys siden 2011 med ansvar for analyse av tank og oljemarkedet. Tidligere erfaring inkluderer 3 år som Head of Shipping Equity Research i Platou Markets og 6 år fra andre meglerhus.
Han har også 10 års bakgrunn fra Forsvaret, hvorav nærmere 2 år var i utenlandstjeneste/konfliktområder. Sistnevnte har vist seg å være en hendig bakgrunn for å forstå mange av de oljeproduserende landene.
Hans bakgrunn er i finans og prosjektledelse fra BI.

«ECO-skip – påvirkning av nye miljøkrav på dagens flåte og videre todeling av markedet» ved Jens-Julius R. Nygaard, adm. dir., Awilco
Fokuset på miljø og skipsfartens påvirkning gjennom utslipp til sjø og luft er og vil bli et stadig mer aktuelt tema og fremtvinge økt skraping av tonnasje. De nye ECO-skipene har vist seg å levere bedre enn forventet og gir allerede rederne et betydelig konkurransefortrinn både med tanke på miljøgevinsten og inntjening. Dette forventes å bidra til å skape et todelt marked som på sikt bør føre til en vesentlig bedre balanse i tilbudet. Etterspørselssiden virker svært robust i årene fremover, bl.a. knyttet til Asia, men det store spørsmålet for tank er hva som vil skje på nybyggingssiden og hvordan det vil påvirke utsiktene.
Jens-Julius Nygaard har jobbet for Awilco siden 2005, da han startet som Maritime Trainee. Han har siden steget i gradene og har holdt posisjonene som analytiker, Investment Manager, vice President Finance og Managing Director, som han har vært siden 2012. Jens-Julius er også CEO i Awilco Eco Tankers og Awilco Container, samtidig som han holder flere styreplasser i AWilhelmsen-gruppen. Jens-Julius holder en MSc i Shipping, Trade and Finance fra Cass Business School.
Det kan også nevnes at Jens-Julius har sittet i styret i Shippingforum i 5 år fra 2011 til 2016 som styremedlem og nestleder. Han sitter nå som medlem i forumets valgkomité.
13-13.30 Avslutning


Påmelding til møtet kan gjøres til e-post nbt@rederi.no innen fredag 8. desember. Dersom du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, som gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
formann


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

Offshore fish farming (Shippingforum)

Starter:
11.01.2018 12:00
Slutter:
11.01.2018 13:30
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7 et., Oslo

Velkommen til medlemsmøte

torsdag 11. januar 2018 kl. 12.00
i Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7 et.
Offshore fish farming

Kl. 12.00 Lunsj og foredrag;
“The salmon farming industry – today and in the future” by Dag Sletmo, industry analyst/client advisor, DNB
Salmon farming is hailed as Norway’s “new oil” but the industry has stagnated in terms of volume. The string of new “all-time highs” in terms of profits and export value are all driven by high prices. The current operating model has reached the end of the road and new approaches are necessary. The good news is that activity within innovation is high. This is driven both by traditional players and by newcomers – including from the oil & gas offshore industry.
Sletmo is an industry analyst and client advisor focusing on seafood in the Ocean Industries Division of DNB, the world’s largest seafood bank. Prior to joining DNB he was head of investor relations and business development at the salmon farmer Cermaq and seafood analyst at the investment bank ABG Sundal Collier.


“Offshore fish farming – challenges and benefits” by Stephen Adshead, CEO, Ocean Aquafarms AS
The presentation will focus on how Ocean Aquafarms have taken their expertise from the oil sector and into a new industry. By developing their Hex Box, Ocean Aquafarms has done what the fish minister wants done – Norway has to focus on the business areas where we are successful and work together in all marine industries – shipping, oil & gas, fisheries and fish farming. Ocean Aquafarms will present their background, their concept (s), how they work with their Chinese partners and how they plan to industrialize the construction of Hex Box. They will also touch upon ‘bottlenecks’ and opportunities relating to larger fish farms offshore, including the need for vessels.
Adshead established several companies that have developed and built offshore drilling rigs in China with focus on Norwegian compliant units. Managing Director of Ocean Aquafarms from the start with responsibility to build the organization and develop the prototype Hex Box design.
Kl. 13.15 Spørsmål og avslutning


Påmelding kan skje til mailadresse nbt@rederi.no innen mandag 8. januar 2018. Om du har meldt deg på å skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, og gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

Creeping jurisdiction over snow crabs in the Loophole and around Svalbard

Starter:
17.01.2018 17:15
Slutter:
17.01.2018 19:15
Sted:
UiO, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor, Karl Johans gt 47. Oslo

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2018/maritime-law/01-17-snokrabbe.html

Multimodal Transport in Europe - legal challenges

Starter:
18.01.2018 16:30
Slutter:
18.01.2018 16:30
Sted:
The offices of Höegh Autoliners, Drammensveien 134 Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2018/01/young-cmi-norway_arsmote-young-cmi_seminar-1540#.Wk9a4lWnFdE

Lunsjseminar: "Integrert" styring og forvaltning av kyst og hav, særlig om tverrfaglighet

Starter:
19.01.2018 11:00
Slutter:
19.01.2018 14:00
Sted:
UiO, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje, Karl Johansgt 47, Oslo

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/arrangementer/2018/01-19-lund-iversen-sch%C3%B6ning.html

Arctic Frontiers

Starter:
21.01.2018
Slutter:
26.01.2018
Sted:
Tromsø

http://www.arcticfrontiers.com/

European Energy Law Seminar

Starter:
22.01.2018
Slutter:
24.01.2018
Sted:
Hotel Babylon, The Hague

http://www.never.nl/
http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2018/01-22-eels-den-haague.html

Guest lecture by Robert Beckman: How courts and tribunals are "developing" the provisions in UNCLOS on protection of the marine environment

Starter:
26.01.2018 12:00
Slutter:
26.01.2018 13:00
Sted:
"Kjerka", Domus Media, University of Oslo, Karl Johansgt. 47. Oslo

http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2018/01-26-beckman.html

International Polar Ocean Day

Starter:
31.01.2018 09:00
Slutter:
31.01.2018 16:30
Sted:
The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78, Oslo

http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=71026

NIFS og Naturressursgruppen: Klimajuridisk seminar: Klimakvotesystemet

Starter:
09.02.2018 11:00
Slutter:
09.02.2018 14:30
Sted:
UiO,Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, Karl Johansgt 47, Oslo

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/arrangementer/2018/02-09-klimakvoter.html

Shippingforum: "Towards a Digital Platform for Cargo Customers"

Starter:
14.02.2018 11:30
Slutter:
14.02.2018 13:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7. et., Oslo

Vi ønsker velkommen til Shippingforums
MEDLEMSMØTE OG GENERALFORSAMLING
onsdag 14. februar 2018 kl. 11.30
i Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7. et.
Program;

11.30 Generalforsamling
1. Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018
5. Valg av styre og valgkomité
6. Eventuelt
11.45 Lunsj og foredrag
"Towards a Digital Platform for Cargo Customers" ved Aleksander Stensby, Chief Digital Officer, Klaveness Innovation Lab.
Stensby deler erfaringer fra digitaliseringsreisen til Klaveness de siste tre årene, med fokus på et konkret prosjekt rettet mot lastekunder. Vi får et innblikk i hvordan innovasjonslaben ble etablert og hvordan eksperimenter modnes til konkrete prosjekter og potensielt nye forretningsområder.
Aleksander is appointed Chief Digital Officer in January 2016 after leading the Klaveness Innovation Lab since March 2015. CEO at Monokkel AS prior to joining Klaveness. Co-founded and worked 10 years at Integrasco AS. Aleksander holds a Master of Computer Science from University of Agder, specialising in Machine Learning and Pattern Recognition.

12.45-13.00 Spørsmål og avslutning

Dokumenter til generalforsamlingen sendes ut senest 2 uker før generalforsamlingen.

Påmelding kan skje til mailadresse nbt@rederi.no innen fredag 9. februar 2018. Om du har meldt deg på å skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, og gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

NIFS onsdagsseminar:Supplytime 2017 - de viktigste endringene

Starter:
07.03.2018 17:15
Slutter:
07.03.2018 19:00
Sted:
UiO, Domus Media, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal /"Kjerka", Karl Johansgt 47, Oslo

Innledere er advokat Norman Hansen Meyer, advokatfirmaet Selmer og advokat Anders Evje, Nordisk Skibsrederforening

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/sjorett/2018/03-07-supplytime-2017.html

Kvällsseminarium om hamn- och farledsfrågor (Sjörättsinstitutet)

Starter:
14.03.2018 18:00
Slutter:
14.03.2018 20:00
Sted:
Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154

Kvällsseminarium om hamn- och farledsfrågorEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige. Det övergripande syftet med förordningen är att förenkla tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer som nyttjar hamnen.

Vidare framstår som oklart idag vilket ansvar farledshållare och hamninnehavare har avseende ordnande och underhåll av framförallt allmänna farleder och allmänna hamnar med avseende på sjösäkerheten. Docent Johan Schelin har nyligen utrett dessa frågor för Näringsdepartementets räkning. Utredningen har remitterats. Vid seminariet kommer de frågor som aktualiseras i utredningen att diskuteras.

Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till seminariet respektive postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast den 9 mars kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande. Seminariet äger rum på Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154, den 14 mars 2018 kl. 18-20.


Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning,
Moa Allard

*************************
Forskningsamanuens
Institutet för sjö- och transporträtt
Stockholms universitet
Juridicum
106 91 Stockholm
Rum: C936
Telefon: 08-16 32 87
E-post: moa.allard@juridicum.su.se

International Academy of Comparative Law

Starter:
25.03.2018
Slutter:
01.04.2018
Sted:
Fukuoka, Japan

Young CMI

Starter:
05.04.2018
Slutter:
07.04.2018
Sted:
Rotterdam

Kære medlemmer

Som led i Young CMI’s bestræbelser på at skabe og vedligeholde internationale netværk for sine medlemmer har vi den store glæde at kunne invitere til fælles seminar med den hollandske Søretsforening.

Alle detaljer er endnu ikke på plads, men selve seminaret vil finde sted fredag den 6. april 2018 hos advokatfirmaet AKD i Rotterdam. Programmet for seminaret forventes at være som følger:

Torsdag den 5. april 2018 (tilvalg)
Den hollandske Søretsforening afholder i eget regi et arrangement om eftermiddagen med efterfølgende reception. Der vil blive afholdt en uformel middag derefter for de medlemmer af Young CMI, som deltager om torsdagen.

Arrangementet om torsdagen er et tilvalg til seminaret om fredagen og er således blot en mulighed for de deltagere, der har lyst og tid til at komme dagen før.

Fredag den 6. april 2018
12:00 – 13:00: Frokost hos AKD.
13:00 – 17:00: Seminar hos AKD. Seminaret vil omfatte præsentationer og oplæg om nye udviklinger inden for søretten med relevans for både danske og hollandske jurister.
17:00 – 18:00: Drinks.
18:00 - ?: Middag, drinks m.v.

Lørdag den 7. april 2018
Evt. fælles social aktivitet før afrejse.

--oOo—

Med hensyn til økonomien må det påregnes, at deltagere selv betaler transport, hotel og middag(e). Det er dog muligt, at der vil blive ydet tilskud til delvis dækning af udgifterne.

Arrangementet arrangeres af Young CMI Danmark og den hollandske søretsforening, men medlemmer af Young CMI i Norge, Sverige og Finland er også velkomne.

Tilmelding kan allerede nu ske per e-mail til undertegnede hso@hafnialaw.com. Ved tilmelding bedes det oplyst, om man også ønsker at deltage i arrangementet torsdag den 5. april. Der vil blive udsendt en officiel invitation, når de sidste detaljer er på plads.

Med venlig hilsen / Best regards
HAFNIA LAW FIRM

Harald Søndergaard
Advokat (L) / Attorney

Hafnia Law Firm LLP - Nyhavn 69 · 1051 Copenhagen K · Denmark
Tel: +45 33 34 39 00 · Dir: +45 33 34 39 10 · Mob: +45 51 94 40 50 · Fax: +45 33 36 39 20
E-mail: hso@hafnialaw.com · Web: www.hafnialaw.com<http://www.hafnialaw.com/> · Skype: h_soendergaard

Hafnia Advokatpartnerselskab · CVR 39186446www.sjorettsforeningen.no<http://www.sjorettsforeningen.no/>

for Den Norske Sjørettsforening
Med vennlig hilsen
Hege Byfuglien
Advokatassistent DNA
Ansvarlig advokat: Frithjof Herlofsen
[cid:image001.png@01D39685.172B0B30]
M +4745504685 | T +4722313230 | hby@svw.no | www.svw.no <http://www.svw.no/>
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS | Org. 898 783 812 MVA
Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo | Postadresse: Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

Firmaets forretningsvilkår gjelder for våre tjenester og er tilgjengelig på vår webside<https://svw.no/contentassets/2406b0747cad4011abe211c87906b2c1/forretningsvilkar-svw.pdf>.
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er medlem av Den Norske Advokatforening.
Denne meldingen er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensielle opplysninger som ikke skal bringes videre.
Hvis du ikke er riktig mottaker, vennligst informer avsender og slett meldingen umiddelbart.

Arctic Encounter

Starter:
19.04.2018
Slutter:
21.04.2018
Sted:
Seattle

http://www.arcticencounter.com/

The Ninth Maritime Law and Policy International Postgraduate Research Conference

Starter:
20.04.2018
Slutter:
21.04.2018
Sted:
London

https://www.city.ac.uk/events/2018/april/ninth-maritime-law-and-policy-conference

Maritime Order in the Indian Ocean

Starter:
30.04.2018
Slutter:
02.05.2018
Sted:
Deakin, Australia

http://www.deakin.edu.au/about-deakin/events/maritime-order-in-the-indian-ocean

The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges

Starter:
03.05.2018
Slutter:
05.05.2018
Sted:
University of Antwerp

https://ecampus.crm.uantwerpen.be/index.php?q=civicrm/mailing/view&reset=1&id=910
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/siga2-2018-conference/

Conference on Regional Cooperation in the Law of the Sea (Aegean Institute)

Starter:
10.06.2018
Slutter:
14.06.2018
Sted:
Rhodes

Loupis Spyros

VII International conference on transport transport as a motor of socio-economic development

Starter:
13.06.2018
Slutter:
16.06.2018
Sted:
Benicasim, Spain

http://www.idt.uji.es/index.php?lan=eng

Le Rendez-Vous de l'Assurance Transports 2018

Starter:
26.06.2018
Slutter:
28.06.2018
Sted:
Paris

http://www.cesam.org/en/home.php

Autonomous Ship Technology Symposium 2018

Starter:
27.06.2018
Slutter:
30.06.2018
Sted:
Amsterdam

http://www.autonomousshipsymposium.com/en/

Rendez-vous de l'assurance transport

Starter:
26.07.2018
Slutter:
27.07.2018
Sted:
Paris

http://www.cesam.org/fr/home.php

Becoming treasures of the sea: Epistemological constructions and marine resource regulation

Starter:
12.09.2018
Slutter:
15.09.2018
Sted:
Porta Delgada, The Azores

Becoming treasures of the sea: Epistemological constructions and marine resource regulation
Porta Delgada, The Azores, 12th to 14th September 2018
Becoming treasures of the Sea is a 3-day interdisciplinary conference concerned with the
epistemological and regulatory underpinnings of human-marine interactions. The conference
will take place on the 12th - 14th of September 2018 at the University of the Azores, located
in Ponta Delgada on the Azores. This is the annual conference of the research project The
high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance
(3ROcean), sponsored by the Research Council of Norway and co-hosted by the University of
the Azores’ School of Social Sciences and Humanities.
---
Please send your abstract of no more than 250 words to 3ROceans@ntnu.no by Friday
30 March, 2018.
Conference convenors: Håkon With Andersen (hakon.andersen@ntnu.no) and Knut Ove
Eliassen (knut.eliassen@ntnu.no)

European Colloquium of Maritime Law Research

Starter:
20.09.2018
Slutter:
22.09.2018
Sted:
Torun, Poland

http://folk.uio.no/erikro/WWW/ecmlr/ecmlr.htm

The 11th Polar Law Symposium 2018

Starter:
02.10.2018
Slutter:
04.10.2018
Sted:
Tromsø

https://uit.no/tavla/artikkel/549802/the_11th_polar_law_symposium_2018_-_call_for_pape

47th Underwater Mining Conference

Starter:
10.10.2018
Slutter:
15.10.2018
Sted:
Bergen

http://www.underwatermining.org/

"The complexity of oceans law. The impact of the protection of the marine environment" (Human Sea seminar)

Starter:
15.10.2018
Slutter:
17.10.2018
Sted:
Centre de Droit Maritime et Océanique, Nantes

http://www.humansea.univ-nantes.fr

Arctic FrontiersArctic Frontiers

Starter:
20.01.2019
Slutter:
26.01.2019
Sted:
Tromsø

http://www.arcticfrontiers.com/