Denne kalenderen inneholder en oversikt over alle sjørettslige arrangementer, ikke bare foreningens egne.

Det er også mulig å laste ned en fil som kan legges til i din Outlook-kalender og som oppdateres automatisk!
Klikk her for å laste ned kalenderfilen ›

Vet du om et sjørettslig arrangement som burde vært med i denne oversikten? Ta gjerne kontakt og gjør oss oppmerksom på dette!

Hurtigruteseminaret

Starter:
18.10.2017
Slutter:
22.10.2017

SHIPPING AND THE ENVIRONMENT - From Regional to Global Perspectives

Starter:
24.10.2017 06:00
Slutter:
25.10.2017 07:00
Sted:
Gothenburg

http://www.lighthouse.nu/event/shipping-and-environment-regional-global-perspectives

NORWEGIAN YARDS - legal and practical challenges in the current market (YCMI seminar)

Starter:
26.10.2017 16:30
Slutter:
26.10.2017 19:00
Sted:
The offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14, 0201 Oslo,

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2017/10/young-cmi-invites-to-seminar-26-october-2017-1485#.Weg00VuCxdE

BALEX international research seminar

Starter:
31.10.2017
Slutter:
01.11.2017
Sted:
Turku

http://www.centrumbalticum.org/en/projects/baltic_area_legal_studies/events/research_seminar

Shippingforum - medlemsmøte

Starter:
31.10.2017 12:00
Slutter:
31.10.2017 13:15
Sted:
Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

Medlemsmøte i Shippingforum

tirsdag 31. oktober kl. 12.00
i Rederiforbundets lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.


12.00-12.05 Lunsj og Ekstraordinært Generalmøte
Valg av nytt styremedlem, jf. vedlegg.12.05-13.05 Foredragene;
“Offshore Wind; a challenging game of lifting high up, when will the ships be unable?"
ved Ketil Arvesen, Vice President, Fred. Olsen Ocean ASFred. Olsen was one of the first traditional Norwegian shipping companies to enter into wind/renewable energy. This presentation will cover Fred. Olsen’s part of the value chain, including the installation, operation and maintenance of wind turbines. This is a challenging venture. What has Fred. Olsen done so far, how are they succeeding and how do they see the future within offshore wind?
Ketil Arvesen is Vice President of Fred. Olsen Ocean AS, the holding company for all of Fred. Olsen’s offshore wind initiatives. Ketil has worked with Fred. Olsen for 12 years and was a key person when Fred. Olsen started its investments in the offshore wind segment in 2008. Ketil has a background in finance and studied economics at NHH Bergen

“Green is the new Black – the transition to green energy and the vessels needed to support the construction and maintenance of Offshore Wind 2.0”
ved Frederik Colban-Andersen, Divisional Director of the Offshore Renewables Group, Clarksons PlatouClarksons Platou is the world’s leading provider of integrated shipping and offshore services with 1400 employees and 48 offices. Since 2006 the group has been involved with providing brokering services to developers and contractors building offshore wind farms and today bolster the largest, global, offshore renewables broker and consultancy team.Frederik Colban-Andersen is the divisional director of the Offshore Renewables group at Clarksons Platou and has been involved with the offshore wind segment since he was involved with providing vessels for the construction of the first ever large scale offshore windfarm, Horns Rev 1, offshore Esbjerg in 2001. Frederik has worked as an offshore shipbroker since 1999 and is a Member of the Institute of Chartered Shipbrokers and holds an M.Sc. in International Shipping from the University of Plymouth, U.K.13.05-13.15 Spørsmål og avslutningPåmelding innen fredag 27. oktober kl. 12.00, til e-post nbt@rederi.no. Dersom du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på forumets nettside www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no>. Medlemsavgiften er kr. 450,-/år, kr. 200,-/år for studenter, som gir fri adgang til medlemsmøtene.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2017 har rett til å stemme ved valg av styremedlem. Generalmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

Med hilsen
Shippingforum
Nina Bjaaland Tresselt
for Herman Steen
Styreleder

c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no
Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

EMLO Annual Seminar

Starter:
02.11.2017
Slutter:
04.11.2017
Sted:
Hamburg

http://www.emlo.org/

Proteksjonisme i anmarsj- hvilken rolle kan Norge spille?

Starter:
08.11.2017 17:30
Slutter:
09.11.2017 19:00
Sted:
Norges rederiforbund, Rådhusgata 25, Oslo

http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=DQU1Y95ZCN9J

IALA semnar on Arctic Navigation

Starter:
09.11.2017
Slutter:
11.11.2017
Sted:
St Germain en Laye, France

http://www.iala-aism.org/product/iala-seminar-arctic-navigation/

Day of the Arctic 2017 (University of Oslo)

Starter:
09.11.2017 12:00
Slutter:
09.11.2017 18:00
Sted:
Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7, Blindern, Oslo (Blindern T-bane)

Welcome to the annual UiO Day of the Arctic. The theme of the day is "Opening the Arctic – Challenges and opportunities".
http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/high-north/conferences/day-of-the-arctic-2017.html

Intranslaw

Starter:
12.11.2017
Slutter:
13.11.2017
Sted:
Zagreb

http://www.intranslaw.eu/

A blue and sustainable future - how do we get there? (Lighthouse Workshop)

Starter:
14.11.2017 09:00
Slutter:
14.11.2017 17:00
Sted:
SSRS, Talattagatan 24, Gothenburg

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444A5E4175434B584775434559/4145504A7245435A4A764944504171

The Bill of Lading: into less charted waters

Starter:
16.11.2017
Slutter:
18.11.2017

http://www.blc2017.nl/

Langvarige tilbakeholdelser av skip i fremmed havn (seminar, Sjørettsforeningen og NIFS)

Starter:
20.11.2017 17:15
Slutter:
20.11.2017 21:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25

Seminar 20. november 2017 – Langvarige tilbakeholdelser av skip i fremmed havn<http://www.sjorettsforeningen.no/site/2017/10/seminar-20-november-2017-langvarige-tilbakeholdelser-av-skip-i-fremmed-havn-1506>

Climate negotiations without US support for the Paris Agreement: cooperation and fairness?

Starter:
20.11.2017 18:00
Slutter:
20.11.2017 20:00
Sted:
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

The event is open to the public. For more information and registration please see: http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=70091

RoRo? Jorå! - framtiden för rullande gods på sjön (Lighthouse seminarium)

Starter:
21.11.2017 09:30
Slutter:
21.11.2017 15:00
Sted:
Lindholmen Science Park, Göteborg

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444A58437742435A4278414059/4145504A7245435A4A764944504171

Case management i internasjonale voldgiftssaker (Oslo Chamber of Commerce seminar)

Starter:
22.11.2017 15:00
Slutter:
22.11.2017 18:00
Sted:
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate, Oslo

https://www.chamber.no/aktiviteter/case-management-internasjonale-voldgiftssaker/

The Maritime Law Seminar & International Maritime Policy Forum Under “The Belt and Road”

Starter:
24.11.2017
Slutter:
26.11.2017
Sted:
Shenzhen, China

http://en.szseminar2017.com/

Det 40. bergenske petroleumsrettssymposium

Starter:
28.11.2017
Slutter:
01.12.2017
Sted:
Solstrand Fjord Hotel og Bad

http://bprs.no/

Påmelding: http://axacoair.se/go?6ZLbsiZ3

World Oceans Council Sustainable Ocean Summit

Starter:
29.11.2017
Slutter:
02.12.2017
Sted:
Halifax, Canada

https://www.oceancouncil.org/event/sustainable-ocean-summit-2017/

11th Arctic Shipping Summit

Starter:
29.11.2017
Slutter:
01.12.2017
Sted:
London

http://www.wplgroup.com/aci/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/MASe5-MKT-Agenda.pdf

Legal and environmental aspects of shipwrecks in the Baltic Sea (BALEX Seminar)

Starter:
29.11.2017
Slutter:
01.12.2017
Sted:
Helsinki

http://www.centrumbalticum.org/en/projects/baltic_area_legal_studies/events/shipwreck_seminar

Rättsliga problem inom skärgårdsfarten (Sjörättsinstitutets seminarium)

Starter:
30.11.2017 18:00
Slutter:
30.11.2017 20:00
Sted:
Stockholms universitet,Södra huset, sal F3154

Den 30 november kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: Rättsliga problem inom skärgårdsfarten. Inom ramen för Regeringens s.k. maritima strategi pågår för närvarande en översyn av delar av den sjörättsliga lagstiftningen. Nyligen har två relativt omfattande regeländringspaket antagits på området. Det rör sig dels om ett antal ändringar gällande registrering av fartyg, dels en ny föreskrift avseende sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart.

1. Ändring av fartygsbegreppet och finansiering av fartyg. De ändrade reglerna i fråga om fartygsregistrering består bl.a. i en ändring av skeppsbegreppet i 1 kap. 2 § sjölagen. Fr.o.m. den 1 februari 2018 kommer med skepp att räknas fartyg med en längd överstigande 24 meter, istället för dagens ordning med kombinationen av längd- och breddmått om minst 12 x 4 meter. Ändringen medför ett antal förenklingar för fartygsägare, men innebär samtidigt att pantbrev framgent inte kommer att kunna tas ut i de fartyg, med en längd om högst 24 meter, som med dagens mått hade varit skepp.

Vid seminariet belyser docent Johan Schelin vilka andra säkerhetsrätter och finansieringsformer redare, banker och andra intressenter kan använda vid fartygsköp och byggnation av fartyg.

2. Regimskifte inom sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart. Den nya sjövärdighetsföreskriften (TSFS 2017:26) omfattar närmare 6 500 fartyg och formar ett helt nytt koncept för sjövärdighetsregleringen. Konceptet byggs upp av s.k. funktionsbaserade regler, som i stor utsträckning möjliggör för redarna att själva formulera sjövärdighetsnormer för sina fartyg. Den flexibilitet som de funktionsbaserade reglerna medför vägs upp av höga krav på redarnas s.k. egenkontroll samt på att rederierna ska bedriva ett s.k. systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Vid seminariet redogör advokaten Mattias Widlund för olika juridiska frågor som uppstår kring det nya regelverket, bl.a. hur redarens och befälhavarens ansvar för sjövärdigheten påverkas.

Efter seminariet anordnas ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspriset 250 kr/pers. inkl. moms. Anmälan till seminariet respektive postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast måndagen den 27 november 2017 kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande.
Seminariet äger rum på Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154, den 30 november 2017 kl. 18-20.

The Role of Non-Arctic States/Actors in the Arctic Legal Order-making

Starter:
07.12.2017
Slutter:
10.12.2017
Sted:
Kobe

The Polar Cooperation Research Centre<http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/index.html> (PCRC), Kobe University, Japan is proud to announce its 3rd international symposium "The Role of Non-Arctic States/Actors in the Arctic Legal Order-making" to be held at Kobe University on 7–9 December 2017.

http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/index.html

Shippingforum seminar

Starter:
12.12.2017 12:00
Slutter:
12.12.2017 13:30
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgaten. 25, 7 et., Oslo

Shippingforum inviterer til medlemsmøte

Tirsdag 12. desember 2017, kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgaten. 25, 7 et.

Foredrag av Dag Kilen, Fearnley Research og Jens-Julius R. Nygaard, Awilco Eco Tankers

12.00 - Lunsj og foredrag;
«Tankmarkedet og utsiktene fremover», ved Dag Kilen, Senior Shipping Analyst, Fearnleys Research
Svak inntjening det siste året og forventning om det samme gjennom store deler av 2018 ventes å resultere i relativt få leveringer av nybygg i 2019 og 2020.
I sistnevnte periode vil shipping måtte forholde seg til implementeringen av IMOs 2020 sulfur cap, hvilket er forventet å øke skrapingen av eldre skip, med en lav netto og effektiv flåtevekst som resultat i 2020.
Etterspørselen er ventet å komme tilbake i løpet av 2018 når OPEC er ferdig med å rebalansere oljemarkedet, og manglende investeringer i ny oljeproduksjon de siste tre årene ventes å snu overskudd til underskudd, og markedets fokus vil skifte til å sikre oljeforsyning «koste hva det koste vil».
Det ventes derfor at tankmarkedet vil starte en sterkere inntjeningsperiode fra sent 2018 som vil vare gjennom 2020.
Dag Kilen har jobbet i Fearnleys siden 2011 med ansvar for analyse av tank og oljemarkedet. Tidligere erfaring inkluderer 3 år som Head of Shipping Equity Research i Platou Markets og 6 år fra andre meglerhus.
Han har også 10 års bakgrunn fra Forsvaret, hvorav nærmere 2 år var i utenlandstjeneste/konfliktområder. Sistnevnte har vist seg å være en hendig bakgrunn for å forstå mange av de oljeproduserende landene.
Hans bakgrunn er i finans og prosjektledelse fra BI.

«ECO-skip – påvirkning av nye miljøkrav på dagens flåte og videre todeling av markedet» ved Jens-Julius R. Nygaard, adm. dir., Awilco
Fokuset på miljø og skipsfartens påvirkning gjennom utslipp til sjø og luft er og vil bli et stadig mer aktuelt tema og fremtvinge økt skraping av tonnasje. De nye ECO-skipene har vist seg å levere bedre enn forventet og gir allerede rederne et betydelig konkurransefortrinn både med tanke på miljøgevinsten og inntjening. Dette forventes å bidra til å skape et todelt marked som på sikt bør føre til en vesentlig bedre balanse i tilbudet. Etterspørselssiden virker svært robust i årene fremover, bl.a. knyttet til Asia, men det store spørsmålet for tank er hva som vil skje på nybyggingssiden og hvordan det vil påvirke utsiktene.
Jens-Julius Nygaard har jobbet for Awilco siden 2005, da han startet som Maritime Trainee. Han har siden steget i gradene og har holdt posisjonene som analytiker, Investment Manager, vice President Finance og Managing Director, som han har vært siden 2012. Jens-Julius er også CEO i Awilco Eco Tankers og Awilco Container, samtidig som han holder flere styreplasser i AWilhelmsen-gruppen. Jens-Julius holder en MSc i Shipping, Trade and Finance fra Cass Business School.
Det kan også nevnes at Jens-Julius har sittet i styret i Shippingforum i 5 år fra 2011 til 2016 som styremedlem og nestleder. Han sitter nå som medlem i forumets valgkomité.
13-13.30 Avslutning


Påmelding til møtet kan gjøres til e-post nbt@rederi.no innen fredag 8. desember. Dersom du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, som gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
formann


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

Offshore fish farming (Shippingforum)

Starter:
11.01.2018 12:00
Slutter:
11.01.2018 13:30
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7 et., Oslo

Velkommen til medlemsmøte

torsdag 11. januar 2018 kl. 12.00
i Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7 et.
Offshore fish farming

Kl. 12.00 Lunsj og foredrag;
“The salmon farming industry – today and in the future” by Dag Sletmo, industry analyst/client advisor, DNB
Salmon farming is hailed as Norway’s “new oil” but the industry has stagnated in terms of volume. The string of new “all-time highs” in terms of profits and export value are all driven by high prices. The current operating model has reached the end of the road and new approaches are necessary. The good news is that activity within innovation is high. This is driven both by traditional players and by newcomers – including from the oil & gas offshore industry.
Sletmo is an industry analyst and client advisor focusing on seafood in the Ocean Industries Division of DNB, the world’s largest seafood bank. Prior to joining DNB he was head of investor relations and business development at the salmon farmer Cermaq and seafood analyst at the investment bank ABG Sundal Collier.


“Offshore fish farming – challenges and benefits” by Stephen Adshead, CEO, Ocean Aquafarms AS
The presentation will focus on how Ocean Aquafarms have taken their expertise from the oil sector and into a new industry. By developing their Hex Box, Ocean Aquafarms has done what the fish minister wants done – Norway has to focus on the business areas where we are successful and work together in all marine industries – shipping, oil & gas, fisheries and fish farming. Ocean Aquafarms will present their background, their concept (s), how they work with their Chinese partners and how they plan to industrialize the construction of Hex Box. They will also touch upon ‘bottlenecks’ and opportunities relating to larger fish farms offshore, including the need for vessels.
Adshead established several companies that have developed and built offshore drilling rigs in China with focus on Norwegian compliant units. Managing Director of Ocean Aquafarms from the start with responsibility to build the organization and develop the prototype Hex Box design.
Kl. 13.15 Spørsmål og avslutning


Påmelding kan skje til mailadresse nbt@rederi.no innen mandag 8. januar 2018. Om du har meldt deg på å skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, og gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

Creeping jurisdiction over snow crabs in the Loophole and around Svalbard

Starter:
17.01.2018 17:15
Slutter:
17.01.2018 19:15
Sted:
UiO, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor, Karl Johans gt 47. Oslo

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2018/maritime-law/01-17-snokrabbe.html

Multimodal Transport in Europe - legal challenges

Starter:
18.01.2018 16:30
Slutter:
18.01.2018 16:30
Sted:
The offices of Höegh Autoliners, Drammensveien 134 Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2018/01/young-cmi-norway_arsmote-young-cmi_seminar-1540#.Wk9a4lWnFdE

Lunsjseminar: "Integrert" styring og forvaltning av kyst og hav, særlig om tverrfaglighet

Starter:
19.01.2018 11:00
Slutter:
19.01.2018 14:00
Sted:
UiO, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje, Karl Johansgt 47, Oslo

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/arrangementer/2018/01-19-lund-iversen-sch%C3%B6ning.html

Arctic Frontiers

Starter:
21.01.2018
Slutter:
26.01.2018
Sted:
Tromsø

http://www.arcticfrontiers.com/

European Energy Law Seminar

Starter:
22.01.2018
Slutter:
24.01.2018
Sted:
Hotel Babylon, The Hague

http://www.never.nl/
http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2018/01-22-eels-den-haague.html

Guest lecture by Robert Beckman: How courts and tribunals are "developing" the provisions in UNCLOS on protection of the marine environment

Starter:
26.01.2018 12:00
Slutter:
26.01.2018 13:00
Sted:
"Kjerka", Domus Media, University of Oslo, Karl Johansgt. 47. Oslo

http://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2018/01-26-beckman.html

International Polar Ocean Day

Starter:
31.01.2018 09:00
Slutter:
31.01.2018 16:30
Sted:
The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78, Oslo

http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=71026

NIFS og Naturressursgruppen: Klimajuridisk seminar: Klimakvotesystemet

Starter:
09.02.2018 11:00
Slutter:
09.02.2018 14:30
Sted:
UiO,Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, Karl Johansgt 47, Oslo

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/naturressurs/arrangementer/2018/02-09-klimakvoter.html

Shippingforum: "Towards a Digital Platform for Cargo Customers"

Starter:
14.02.2018 11:30
Slutter:
14.02.2018 13:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7. et., Oslo

Vi ønsker velkommen til Shippingforums
MEDLEMSMØTE OG GENERALFORSAMLING
onsdag 14. februar 2018 kl. 11.30
i Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, 7. et.
Program;

11.30 Generalforsamling
1. Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018
5. Valg av styre og valgkomité
6. Eventuelt
11.45 Lunsj og foredrag
"Towards a Digital Platform for Cargo Customers" ved Aleksander Stensby, Chief Digital Officer, Klaveness Innovation Lab.
Stensby deler erfaringer fra digitaliseringsreisen til Klaveness de siste tre årene, med fokus på et konkret prosjekt rettet mot lastekunder. Vi får et innblikk i hvordan innovasjonslaben ble etablert og hvordan eksperimenter modnes til konkrete prosjekter og potensielt nye forretningsområder.
Aleksander is appointed Chief Digital Officer in January 2016 after leading the Klaveness Innovation Lab since March 2015. CEO at Monokkel AS prior to joining Klaveness. Co-founded and worked 10 years at Integrasco AS. Aleksander holds a Master of Computer Science from University of Agder, specialising in Machine Learning and Pattern Recognition.

12.45-13.00 Spørsmål og avslutning

Dokumenter til generalforsamlingen sendes ut senest 2 uker før generalforsamlingen.

Påmelding kan skje til mailadresse nbt@rederi.no innen fredag 9. februar 2018. Om du har meldt deg på å skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, og gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

NIFS onsdagsseminar:Supplytime 2017 - de viktigste endringene

Starter:
07.03.2018 17:15
Slutter:
07.03.2018 19:00
Sted:
UiO, Domus Media, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal /"Kjerka", Karl Johansgt 47, Oslo

Innledere er advokat Norman Hansen Meyer, advokatfirmaet Selmer og advokat Anders Evje, Nordisk Skibsrederforening

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/sjorett/2018/03-07-supplytime-2017.html

Shippingforum

Starter:
13.03.2018 12:00
Slutter:
13.03.2018 13:15
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et., Oslo

Shippingforum inviterer til medlemsmøte

tirsdag 13. mars kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

12-12.15 Lunsj og mingling

12.15 - Foredrag:
«OPEC-disiplin fortsatt nødvendig i 2018» v/Torbjørn Kjus, DNB Markets
2018 blir en humpete vei der det fortsatt er nødvendig for OPEC å holde olje tilbake fra markedet for å beholde den siste tids prisoppgang. Den største humpen i veien er den store forventede veksten i amerikansk skiferolje. I tillegg er etterspørselen i OECD svært priselastisk slik at de høyere prisene kan komme til å skade etterspørselsveksten etter olje. Geopolitisk risiko er derimot betydelig mer støttende for oljeprisen i 2018 enn i fjor ettersom oljelagrene er dratt kraftig ned.
Oljeanalytiker Torbjørn Kjus hos DNB Markets er en svært anerkjent oljeanalytiker og ble av Kapital i år kåret til Norges beste oljeanalytiker og den beste analytikeren generelt sett.

«Offshore Supply: Muligheter oppstår» v/Tord Augestad og Sveinung Alvestad, Arctic Securities
Tord og Sveinung vil gå gjennom OSV-sektoren fra et globalt perspektiv. De vil prate om oljeselskapenes investeringsplaner og markedets tilbud og etterspørsel. De vil også prate om sine tanker rundt de største selskapene i sektoren og deres utsikter.
Tord har jobbet som equity-analytiker hos Arctic Securities i over 6 år og konsentrerer seg om oljeservice-sektoren.
Sveinung er research-analytiker hos Arctic Securities med fokus på equity- og obligasjonsmarkedet innen energisektoren.

- 13.15 Spørsmål og avslutning


Påmelding kan skje til mailadresse nbt@rederi.no senest innen fredag 9. mars 2018. Om du har meldt deg på og skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, og gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.


Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder

[cid:image001.png@01CE2004.ABE48000]
c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

Faglunsj: The progress (or lack of it) of the Rotterdam Rules (NIFS seminar)

Starter:
13.03.2018 12:15
Slutter:
13.03.2018 13:00
Sted:
Domus Media, Petroleums- og energirettens møterom, Karl Johangt 47. Oslo

Innledning ved professor Michael F. Sturley

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/nifs/arrangementer/2018/03-13-rotterdam-rules.html

Kvällsseminarium om hamn- och farledsfrågor (Sjörättsinstitutet)

Starter:
14.03.2018 18:00
Slutter:
14.03.2018 20:00
Sted:
Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154

Kvällsseminarium om hamn- och farledsfrågorEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (hamnförordningen) ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige. Det övergripande syftet med förordningen är att förenkla tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer som nyttjar hamnen.

Vidare framstår som oklart idag vilket ansvar farledshållare och hamninnehavare har avseende ordnande och underhåll av framförallt allmänna farleder och allmänna hamnar med avseende på sjösäkerheten. Docent Johan Schelin har nyligen utrett dessa frågor för Näringsdepartementets räkning. Utredningen har remitterats. Vid seminariet kommer de frågor som aktualiseras i utredningen att diskuteras.

Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till seminariet respektive postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast den 9 mars kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande. Seminariet äger rum på Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154, den 14 mars 2018 kl. 18-20.


Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning,
Moa Allard

*************************
Forskningsamanuens
Institutet för sjö- och transporträtt
Stockholms universitet
Juridicum
106 91 Stockholm
Rum: C936
Telefon: 08-16 32 87
E-post: moa.allard@juridicum.su.se

Lagmannsrettens dom i saken om ulovlig snøkrabbefangst ved Svalbard (NIFS seminar)

Starter:
15.03.2018 15:00
Slutter:
15.03.2018 15:45
Sted:
Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje. Oslo

Advokat Hallvard Østgård holder et kort innlegg om Lagmannsrettens dom i saken om ulovlig snøkrabbefangst ved Svalbard.

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/sjorett/2018/03-15-snokrabbe-ostgaard

Endringer i rederiskatteordningen (Oslo rederiforening m.fl.)

Starter:
21.03.2018 11:30
Slutter:
21.03.2018 14:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgt 27, Oslo

http://maritimt-forum.no/oslofjorden/files/2018/03/Rederiskatteordningen_210318.pdf

OSLO REDERIFORENING i samarbeid med våre naboer Shipping & Offshore Network og Ocean Industry Forum Oslofjord LUNSJMØTE OM ENDRINGER I REDERISKATTEORDNINGEN Vi inviterer til lunsjmøte om endringene i rederiskatteordningen med følgende anerkjente innledere fra Advokatfirmaet Thommessen AS: Finn Backer-Grøndahl, Mads Haavardsholm & Henrik Hagberg hos Norges Rederiforbund, onsdag 21. mars 2018 kl. 11.30–14.00

International Academy of Comparative Law

Starter:
25.03.2018
Slutter:
01.04.2018
Sted:
Fukuoka, Japan

Young CMI

Starter:
05.04.2018
Slutter:
07.04.2018
Sted:
Rotterdam

Kære medlemmer

Som led i Young CMI’s bestræbelser på at skabe og vedligeholde internationale netværk for sine medlemmer har vi den store glæde at kunne invitere til fælles seminar med den hollandske Søretsforening.

Alle detaljer er endnu ikke på plads, men selve seminaret vil finde sted fredag den 6. april 2018 hos advokatfirmaet AKD i Rotterdam. Programmet for seminaret forventes at være som følger:

Torsdag den 5. april 2018 (tilvalg)
Den hollandske Søretsforening afholder i eget regi et arrangement om eftermiddagen med efterfølgende reception. Der vil blive afholdt en uformel middag derefter for de medlemmer af Young CMI, som deltager om torsdagen.

Arrangementet om torsdagen er et tilvalg til seminaret om fredagen og er således blot en mulighed for de deltagere, der har lyst og tid til at komme dagen før.

Fredag den 6. april 2018
12:00 – 13:00: Frokost hos AKD.
13:00 – 17:00: Seminar hos AKD. Seminaret vil omfatte præsentationer og oplæg om nye udviklinger inden for søretten med relevans for både danske og hollandske jurister.
17:00 – 18:00: Drinks.
18:00 - ?: Middag, drinks m.v.

Lørdag den 7. april 2018
Evt. fælles social aktivitet før afrejse.

--oOo—

Med hensyn til økonomien må det påregnes, at deltagere selv betaler transport, hotel og middag(e). Det er dog muligt, at der vil blive ydet tilskud til delvis dækning af udgifterne.

Arrangementet arrangeres af Young CMI Danmark og den hollandske søretsforening, men medlemmer af Young CMI i Norge, Sverige og Finland er også velkomne.

Tilmelding kan allerede nu ske per e-mail til undertegnede hso@hafnialaw.com. Ved tilmelding bedes det oplyst, om man også ønsker at deltage i arrangementet torsdag den 5. april. Der vil blive udsendt en officiel invitation, når de sidste detaljer er på plads.

Med venlig hilsen / Best regards
HAFNIA LAW FIRM

Harald Søndergaard
Advokat (L) / Attorney

Hafnia Law Firm LLP - Nyhavn 69 · 1051 Copenhagen K · Denmark
Tel: +45 33 34 39 00 · Dir: +45 33 34 39 10 · Mob: +45 51 94 40 50 · Fax: +45 33 36 39 20
E-mail: hso@hafnialaw.com · Web: www.hafnialaw.com<http://www.hafnialaw.com/> · Skype: h_soendergaard

Hafnia Advokatpartnerselskab · CVR 39186446www.sjorettsforeningen.no<http://www.sjorettsforeningen.no/>

for Den Norske Sjørettsforening
Med vennlig hilsen
Hege Byfuglien
Advokatassistent DNA
Ansvarlig advokat: Frithjof Herlofsen
[cid:image001.png@01D39685.172B0B30]
M +4745504685 | T +4722313230 | hby@svw.no | www.svw.no <http://www.svw.no/>
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS | Org. 898 783 812 MVA
Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo | Postadresse: Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

Firmaets forretningsvilkår gjelder for våre tjenester og er tilgjengelig på vår webside<https://svw.no/contentassets/2406b0747cad4011abe211c87906b2c1/forretningsvilkar-svw.pdf>.
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er medlem av Den Norske Advokatforening.
Denne meldingen er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensielle opplysninger som ikke skal bringes videre.
Hvis du ikke er riktig mottaker, vennligst informer avsender og slett meldingen umiddelbart.

Utbygging av grenseoverskridende felt i Barentshavet: Har Norge og Russland lik tilnærming? (FNI seminar)

Starter:
11.04.2018 12:00
Slutter:
11.04.2018 15:00
Sted:
Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17, Lysaker

Invitasjon til seminar

Utbygging av grenseoverskridende felt i Barentshavet:

Har Norge og Russland lik tilnærming?

Forskningsprosjektet Mechanisms for Russian-Norwegian Cross-border Petroleum Cooperation in the Arctic har vært gjennomført av Fridtjof Nansens Institutt og Sigra Group i samarbeide med Mining University, St. Petersburg, finansiert av Norruss-programmet i Norges forskningsråd. På seminaret vil funn bli presentert og diskutert.*

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i Barents- og Polhavet stipulerer at dersom det gjøres grenseoverskridende petroleumsfunn skal de unitiseres, dvs. utnyttes som en enhet. I et vedlegg til avtalen er det gitt nærmere anvisning på hva en unitiseringsavtale skal inneholde.

Viktige detaljer i prosedyren for deling av ressursene i forekomsten og også hvordan et evt. samarbeid skal organiseres er imidlertid ikke avklart. Spørsmålet vi har stilt er om de to partene vil ha samme tilnærming til unitisering i praksis. Norge har betydelig erfaring fra unitisering av grenseoverskridende felt i Nordsjøen samt av felt som krysser lisensgrenser på norsk sokkel mens Russland har andre erfaringer fra grenseoverskridende samarbeid og sin interne organisering. Unitisering og samarbeide mellom lisenser vil også være underlagt ulikt regelverk i de to landene.

Prosjektet har analysert hvordan ulike erfaringer kan tenkes å påvirke partenes oppfatninger av hva som vil være riktige løsninger i Barentshavet, samt hvordan unitisering passer inn i det juridiske rammeverket i de to land.

Program:

• • Daniel Fjærtoft: Norsk og russisk erfaring. Unitiseringsavtalene i Nordsjøen og delelinjeavtalen i Kaspihavet. Hva har vært problematisk?

• • Arild Moe: Forskjeller i norsk og russisk tilnærming til grenseoverskridende felt.

• • Irina Fodchenko: Operatørbegrepet og tvistemekanismene i delelinjeavtalen, med sideblikk til norsk og russisk rett.Seminaret finner sted på Polhøgda, Fridtjof Nansens vei 17, Lysaker, onsdag 11 april kl. 12 -15. Smørbrødlunsj serveres.

Til seminaret er det invitert en mindre gruppe personer med spesiell interesse for temaet eller som gjennom sin stilling vil kunne bli berørt av eventuelle forhandlinger.

Velkommen! Påmelding senest 9. april til Ida Folkestad Soltvedt - ifsoltvedt@fni.no

Med vennlig hilsen,

for Fridtjof Nansens Institutt

Arild Moe
* En artikkel fra prosjektet er nettopp blitt publisert: Daniel Fjærtoft, Arild Moe, Natalia Smirnova, Alexey Cherepovitsyn, ‘‘Unitization of petroleum fields in the Barents Sea: Towards a common understanding?’’ Arctic Review on Law and Politics, Vol. 9, 2018, pp. 72–96. Den kan lastes ned fra https://arcticreview.no/index.php/arctic/article/view/1083

Jurisdiction and Arbitration Clauses and Direct Actions (Southampton IML event)

Starter:
16.04.2018 18:00
Slutter:
16.04.2018 20:00
Sted:
Clyde & Co, The St Botolph Building 138 Houndsditch London EC3A 7AR

https://mailchi.mp/06232a628092/jurisdiction-and-arbitration-clauses-and-direct-actions-event?e=8da25b49b8

Arctic Encounter

Starter:
19.04.2018
Slutter:
21.04.2018
Sted:
Seattle

http://www.arcticencounter.com/

The Ninth Maritime Law and Policy International Postgraduate Research Conference

Starter:
20.04.2018
Slutter:
21.04.2018
Sted:
London

https://www.city.ac.uk/events/2018/april/ninth-maritime-law-and-policy-conference

Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA) – en lansering av nytt voldgiftsinstitutt (NIFS seminar)

Starter:
25.04.2018 17:15
Slutter:
25.04.2018 19:00
Sted:
Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media vestfløy, 2. etasje, Oslo

http://www.jus.uio.no/nifs/forskning/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/sjorett/2018/04-25-postseminar-nordisk%20voldgift.html

HNS Convention Workshop (IOPC)

Starter:
26.04.2018
Slutter:
28.04.2018
Sted:
London

http://www.iopcfunds.org/news-events/detail/item/896/

Maritime Order in the Indian Ocean

Starter:
30.04.2018
Slutter:
02.05.2018
Sted:
Deakin, Australia

http://www.deakin.edu.au/about-deakin/events/maritime-order-in-the-indian-ocean

Open Oceans Conference

Starter:
02.05.2018
Slutter:
04.05.2018
Sted:
Copenhagen

http://openingoceans.com/?%0Autm_source=All2&utm_medium=Email&utm_campaign=proginfo

The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges

Starter:
03.05.2018
Slutter:
05.05.2018
Sted:
University of Antwerp

https://ecampus.crm.uantwerpen.be/index.php?q=civicrm/mailing/view&reset=1&id=910
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/siga2-2018-conference/

Ocean Week

Starter:
07.05.2018
Slutter:
10.05.2018
Sted:
Trondheim

https://www.ntnu.edu/ocean-week

Nordisk rättspraxis rörande landtransporter (Sjörättsinstitutets seminarium)

Starter:
15.05.2018 18:00
Slutter:
15.05.2018 20:00
Sted:
Stockholms universitet i Södra huset

Nordisk rättspraxis rörande landtransporter
Den 15 maj kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: aktuell nordisk rättspraxis rörande landtransporter. Sedan utgivningen av boken Lastskade­ansvaret har det tillkommit nordisk rättspraxis av mer principiellt intresse på landtransportområdet. Fallen rör bland annat frågan om vem som ska räknas som med­hjälp­are till fraktföraren och frågan om grov oaktsamhet. Seminariet leds av professor Johan Schelin.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard (at)juridicum.su.se) senast onsdagen den 9 maj kl. 12.00. Var god ange om Du öns­kar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande. Seminariet äger rum på Stockholms universitet i Södra huset, sal F3154, den 15 maj 2018 kl. 18-20.

Varmt välkommen.

Med vänlig hälsning,
Moa Allard

*************************
Forskningsamanuens
Institutet för sjö- och transporträtt
Stockholms universitet
Juridicum
106 91 Stockholm
Rum: C936
Telefon: 08-16 32 87
E-post: moa.allard@juridicum.su.se

Nordisk sjö. ock transportförsäkringskonferens 2018

Starter:
16.05.2018
Slutter:
17.05.2018
Sted:
IVAs konferenslokaler på Grev Turegatan 16, Stockholm

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/anmalningar/nordisk-sjo--och-transportforsakringskonferens-2018/#false

Eur Maritime Day

Starter:
20.05.2018
Slutter:
21.05.2018

Shippingforum: «Historisk klimaavtale for skipsfarten – hvordan skal skipsfarten nå målene?»

Starter:
22.05.2018 12:00
Slutter:
22.05.2018 13:15
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

Kjære medlemmer,

Velkommen til medlemsmøte
tirsdag 22. mai kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

12.00-12.15 Lunsj og mingling

12.00-13.00 «Historisk klimaavtale for skipsfarten – hvordan skal skipsfarten nå målene?» Innlegg fra Tor Christian Sletner, Norges Rederiforbund og Sondre Henningsgård, Maritime Battery Forum

IMO vedtok i april 2018 en ny klimaavtale for skipsfarten. Den innebærer at skipsfarten skal redusere sine utslipp med minst 50 prosent innen 2050 og har som mål at skipsfarten skal bli helt karbonfri så fort som mulig i løpet av dette århundret. At det nå er på plass en avtale i regi av IMO betyr at målet om utslippskutt vil gjelde alle skip fra alle nasjoner. Samtidig er det en stor mulighet for den norske maritime næringen til å lede an i utviklingen av miljøvennlig teknologi.
Hvordan kan ny teknologi bidra til å nå målene og er batteri løsningen for alle?

Om foredragsholderne:

Tor Christian Sletner, er fagsjef for klima og miljø i Norges Rederiforbund. Han har vært del av den norske delegasjonen som har ledet forhandlingene i IMO og han skal de neste månedene være med å konkretisere tiltakene.

Sondre Henningsgård, er leder av Maritime Battery Forum.

13-13.15 Spørsmål og avslutning


Påmelding sendes i mail til nbt@rederi.no innen onsdag 16. mai. Om du melder deg på og skulle bli forhindret ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, som gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

International Arbitration for the In-House Lawyer: Trends and Best-Practices

Starter:
23.05.2018 17:00
Slutter:
23.05.2018 19:00
Sted:
Wikborg Rein, Dronning Mauds gate 11, Oslo, level 11.

International Arbitration for
the In-House Lawyer:
Trends and Best-Practices

Norwegian companies find themselves increasingly involved in international dispute resolution and in-house lawyers are more often than ever being called upon to manage and direct international arbitrations. In-house lawyers must collaborate with the law firms representing them to develop arbitral strategies, maximize cost efficiency and provide critical evidentiary support.REGISTER<https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=576635X125212147X27735>

TIME: 23 May, 17:00 - 19:00
cocktails and mingling to follow
________________________________
The event is jointly organized by Young Arbitration Practitioners Norway<http://reaction.wr.no/rs/ct.aspx?ct=24F76D15D7AE4EE0CCD189A9DB299018919B4695E2B6212> and the International Centre for Dispute Resolution Young & International.<http://reaction.wr.no/rs/ct.aspx?ct=24F76D15D7AE4EE0CCD189A9DB29901891E44782FFA1211> <http://reaction.wr.no/rs/ct.aspx?ct=24F76D15D7AE4EE0CCD189A9DB29901891E44782FFA1211>
________________________________


YAPN and ICDR Y&I are pleased to invite you to a seminar featuring international arbitration practitioners with both in-house and law firm experience. The speakers will address trends and best-practices for in-house lawyers and their law firm counterparts, with a particular emphasis on concrete, practical guidance.

We will apply to the Norwegian Bar Association for recognition of this seminar as two hours of continuing legal education (etterutdanning).The seminar will be kindly sponsored and hosted by Wikborg Rein:
Dronning Mauds gate 11, Oslo, 11. etg.________________________________
PROGRAM:
17:00-17:30 Registration

17:30-19:00 Panel discussion featuring the following speakers and topics
* The Good, the Bad and the Ugly of Arbitration Clauses – Charlie Pope, Counsel, Wikborg Rein
* Considerations when Choosing and Arbitrator – Dr. Rouven F. Bodenheimer, M.A. FCIArb, Partner, Bodenheimer Herzberg
* Taking Advantage of Investment Treaty Protection – Heidi Lopéz Castro, Managing Associate, Uría Menéndez
* Cost Efficient Arbitration: Myth or Reality? – Juan C. Garcia, Counsel, Hogal Lovells US LLP
* Enforcement What to Do When You Win; What to Do When You Lose, – Atle Skaldebø-Rød, Partner, BAHR19:00-20:00 Cocktails and mingling
________________________________
Wikborg Rein - wikborgrein@wr.no - www.wr.no<http://reaction.wr.no/rs/ct.aspx?ct=24F76D15D7AE4EE0CCD189A9DB29901891B55BCEE2BE216>. Manage your preferences<http://reaction.wr.no/rs/ct.aspx?ct=24F76D15D7AE4EE0CCD189A9DB29901891917CA2DFE16DA9678>.

Blockchain in action: transforming marine insurance (EY and Guardtime launch)

Starter:
25.05.2018 08:30
Slutter:
25.05.2018 10:30
Sted:
Hotel Christiania Teater, Stortingsgt 16, Oslo

https://emeia.ey-vx.com/707/105307/april-2018/marine-blockchain-platform---launch-event-25-may-2018---6-(kb).asp?sid=a65fc7af-44b2-44b5-89f7-bd67eb5f483b

EMLO Spring Seminar

Starter:
31.05.2018
Slutter:
02.06.2018
Sted:
Rotterdam

http://www.emlo.org/

Marine Cargo Insurance

Starter:
08.06.2018
Slutter:
09.06.2018
Sted:
Athens

http://mci-conference.com/programm.html

World Oceans Day

Starter:
08.06.2018
Slutter:
09.06.2018

http://www.worldoceansday.org/

Conference on Regional Cooperation in the Law of the Sea (Aegean Institute)

Starter:
10.06.2018
Slutter:
14.06.2018
Sted:
Rhodes

Loupis Spyros

VII International conference on transport transport as a motor of socio-economic development

Starter:
13.06.2018
Slutter:
16.06.2018
Sted:
Benicasim, Spain

http://www.idt.uji.es/index.php?lan=eng

“Lord Mustill – The Legacy” (LSLC; Lord Mustill Inaugural Lecture)

Starter:
14.06.2018 17:30
Slutter:
14.06.2018 18:15
Sted:
Middle Temple Hall, Temple, London, EC4Y 9AT

https://mailchi.mp/shippinglbc/ymp-and-wadkins-associates-summer-boat-party-22nd-june-join-us-1149205?e=2fff3d6d0d

Blockchain: Potential Impact on Shipping and Logistics (YMCI)

Starter:
15.06.2018 08:30
Slutter:
15.06.2018 09:30
Sted:
Skuld, Rådhusgaten 27, Oslo

Blockchain: Potential Impact on Shipping and Logistics
Young CMI in collaboration with Assuranceforeningen Skuld has the pleasure of inviting you to a breakfast seminar on Friday 15 June 2018 at 8:30 am.

The seminar will focus on the blockchain technology usage in shipping and the advantages of smart contracts. The seminar is relevant to all lawyers and young professionals working in the maritime sector.

The seminar will be held by K. Blythe Daly who is a senior litigation attorney in Holland & Knight's New York office and a member of the firm's Maritime Practice Group and Transportation & Infrastructure Industry Sector Group.

Where: The offices of Skuld, Rådhusgaten 27, Oslo.
When: Friday 15 June 2018, 8:30 - 9:30 am.

RSVP: Heoe.Byfuglien@svw.no

Please note that there is only room for 25 participants, so remember to sign up early!
Refreshments and breakfast will be served.

Le Rendez-Vous de l'Assurance Transports 2018

Starter:
26.06.2018
Slutter:
28.06.2018
Sted:
Paris

http://www.cesam.org/en/home.php

Sjørettsforeningen - seminar og årsnmøte

Starter:
26.06.2018 17:00
Slutter:
26.06.2018 21:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2018/06/invitasjon-til-medlemsmote-og-arsmote-2-1560#.WxrFTe6FNdE

Autonomous Ship Technology Symposium 2018

Starter:
27.06.2018
Slutter:
30.06.2018
Sted:
Amsterdam

http://www.autonomousshipsymposium.com/en/

International Conference: New Knowledge and Changing Circumstances in the Law of the Sea

Starter:
28.06.2018 00:00
Slutter:
30.06.2018 00:00
Sted:
Reykjavik, Iceland

https://en.uit.no/tavla/artikkel/566562/international_conference_new_knowledge_and_chang

Rendez-vous de l'assurance transport

Starter:
26.07.2018
Slutter:
27.07.2018
Sted:
Paris

http://www.cesam.org/fr/home.php

Short Maritime Law Course

Starter:
20.08.2018
Slutter:
08.09.2018
Sted:
Southamton

https://mailchi.mp/72931ce1148d/the-44th-maritime-law-short-course-places-still-available-1371481?e=8da25b49b8

Workshop: The International Maritime Organization and Implementation

Starter:
06.09.2018 09:30
Slutter:
06.09.2018 15:30
Sted:
UiT, The Arctic Univeristy of Tromsø

https://en.uit.no/tavla/artikkel/575008/workshop_the_international_maritime_organization

Institute of International Shipping and Trade Law Colloquium

Starter:
10.09.2018
Slutter:
12.09.2018
Sted:
Swasea

http://www.swansea.ac.uk/law/istl/newsandevents/

Vår autonome fremtid (SAMS og USN seminar)

Starter:
11.09.2018 08:00
Slutter:
11.09.2018 11:00
Sted:
USN, Drammen, Norway

Vår autonome fremtid: Klyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inviterer til et frokostseminar med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på USNs campus i Drammen tirsdag 11. september kl 8-11. SAMS og USN vil presentere sitt arbeid med autonomi i ulike former og vil dykke inn i noen spennende autonomiprosjekter som pågår som studentprosjekter i regionen og avslutte med en paneldebatt om hva som ligger i mulighetene og verdiskaping for Norge.

https://www.eventbrite.com/e/var-autonome-fremtid-tickets-49326286250?aff=eac2

LNG Value Chain Seminar (Shipping & Offshore Network)

Starter:
11.09.2018 09:00
Slutter:
11.09.2018 15:00
Sted:
Norges Rederiforgund, Rådhusgt 24, Oslo

LNG Value Chain Seminar i regi av Shipping & Offshore Network, som en del av Go LNG-prosjektet, tirsdag 11. september hos Norges Rederiforbund kl. 09.00-15.00 + mingling

http://www.shippingoffshorenetwork.no/?page=25&activity=144

Becoming treasures of the sea: Epistemological constructions and marine resource regulation

Starter:
12.09.2018
Slutter:
15.09.2018
Sted:
Porta Delgada, The Azores

https://www.ntnu.edu/3roceans

Transport Law de Lege Ferenda

Starter:
14.09.2018
Slutter:
16.09.2018
Sted:
Castel of Castelsardo, Sassari, Sardinia

As anticipated during the Congress held in Benicassim, I am glad to confirm that the 6th edition of the “Transport Law de Lege Ferenda” (after having already been held in Leuven, Zagreb, Elbasan, Seoul and Benicassim) will be held next September in Sardinia in the medieval Castel of Castelsardo.
As usual, the event is dedicated mainly to all the researches active in the sector of Maritime and Transport Law, but it is also open to the active participation of qualified lawyers and professionals in the field.
You can find all the necessary information below:
the workshops, under the supervision of the Scientific Committee, will allow academics or qualified lawyers to report on their research, giving 20 minutes each, followed by a discussion of 10 minutes. Advanced law students interested are allowed to hear reports, and if necessary intervene with questions.
During the event, participants will have excellent networking opportunities to improve or extend their international academic and professional contacts in the fields of Maritime and Transport Law.

Date: 14, 15 September 2018

Venue of our meetings: Castel of Castelsardo (Sassari - Sardinia).

Fees: no fees to participate, but no reimburses of the participants’ expenses.

Publication: articles of the participants, if interested, are more than welcome. A selection of the best papers presented, chosen by the components of the Scientific Board, will be published in an issue of the ITL (International Transport Law) Review or in a Collective volume of a well known series of books in the sector. As usual, the articles to be published will have to pass the double blind peer review process.

Subjects: scientific presentations on all matters related to Maritime and Transport Law will be accepted.

Friday dinner: on Friday 14th evening a dinner at a typical well known restaurant in Castelsardo, where we will have the chance to taste many local specialties, will be organized.


DEADLINES:

- within June 30th registration is to be made, including the topic chosen by each participant, the abstract and a short bio (both the abstract and the bio shall be within 300 words each - in order to enroll it will be sufficient to send an email to my email address, with the title of the presentation, the abstract and the short bio);

- within July 31st the drafts of the papers of the participants (which are interested to publish) are to be sent to me by e-mail;

- within September 30th the final versions of the papers of the participants (which are interested to publish) are to be sent to me by e-mail for the publication. The final papers should be preferably between 7.000 and 10.000 words each. We kindly ask everyone to respect the deadline of September 30th, in order to enable the fulfillment of the double blind peer review procedure.

Vincenzo Battistella
P.hd. candidate in Maritime Law
University Autonomous of Barcelona - School of Law
Member of the Italian Maritime Law Association - AIDM
Member of the European Maritime Law Organization - EMLO
Teaching Assistant in Maritime Law at Alma Mater Studiorum University of Bologna

Prøveforelesning: Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

Starter:
18.09.2018 08:15
Slutter:
18.09.2018 09:00
Sted:
Gamle fetsal

Cand. jur Marie Nesvikavholder prøveforelesning over oppgitt emne: Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/proveforelesninger/nesvik-marie.html

Disputas: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

Starter:
18.09.2018 09:15
Slutter:
18.09.2018 13:00
Sted:
Gamle fetsal

Cand. jur Marie Nesvik vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/disputaser/nesvik-marie.html

Wikborg Rein Shipping Offshore Seminar

Starter:
19.09.2018 08:30
Slutter:
19.09.2018 11:30
Sted:
Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=608738X133204187X54238

Breakfast is served from 08:00
This year the seminar will focus on business transformation and new contracting trends. The seminar will also address the recent COx/NOx/SOx requirements and their impact on the shipping and offshore community.

Programme
08:00 Breakfast and registration
08:30 Welcome - Shipping Offshore September 2018 - where are we and how does it look going forward?
08:45 Ocean space and new markets - offshore concepts in aquaculture
09:15 Emission regulations - CO2, SOx and NOz and their impact on charters
09:45 Coffee break
10:00 Offshore contract trends - has the oil crisis changed contract practice?
10:30 Brazil - reopening for business - what has changed
11:00 Closing remarks
11:15 End of programme

Global Sulphur Cap 2020-Legal effect on charterers and owners (Young CMI seminar)

Starter:
19.09.2018 15:00
Slutter:
19.09.2018 16:30
Sted:
Skuld offices, Rådhusgaten 27, Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/wp-content/uploads/2018/08/Invitation-Young-CMI-Seminar-September-2018.pdf

The 7th Colloquium of the International Association of the Law of the Sea

Starter:
20.09.2018
Slutter:
22.09.2018
Sted:
Liboa, Portugal

https://en.uit.no/tavla/artikkel/566563/the_7th_colloquium_of_the_international_associati

European Colloquium of Maritime Law Research

Starter:
20.09.2018
Slutter:
22.09.2018
Sted:
Torun, Poland

http://folk.uio.no/erikro/WWW/ecmlr/ecmlr.htm

Wikborg Rein Shipping Offshore Seminar

Starter:
20.09.2018 08:30
Slutter:
20.09.2018 11:30
Sted:
Dronning Mauds gate 11, Oslo

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=608738X133204187X54238

Breakfast is served from 08:00
This year the seminar will focus on business transformation and new contracting trends. The seminar will also address the recent COx/NOx/SOx requirements and their impact on the shipping and offshore community.

Programme
08:00 Breakfast and registration
08:30 Welcome - Shipping Offshore September 2018 - where are we and how does it look going forward?
08:45 Ocean space and new markets - offshore concepts in aquaculture
09:15 Emission regulations - CO2, SOx and NOz and their impact on charters
09:45 Coffee break
10:00 Offshore contract trends - has the oil crisis changed contract practice?
10:30 Brazil - reopening for business - what has changed
11:00 Closing remarks
11:15 End of programme

Topplederdebatt om nye klimaregler i skipsfarten (Grønt Kystfartsprogram og DNV GL seminar)

Starter:
20.09.2018 12:00
Slutter:
20.09.2018 15:00
Sted:
Gamle Museet, Oslo

https://www.dnvgl.no/events/gront-kystfartsprogram-inviterer-til-topplederdebatt-127195

World Maritime Day

Starter:
27.09.2018
Slutter:
28.09.2018

The 11th Polar Law Symposium 2018

Starter:
02.10.2018
Slutter:
05.10.2018
Sted:
Tromsø

https://uit.no/tavla/artikkel/549802/the_11th_polar_law_symposium_2018

47th Underwater Mining Conference

Starter:
10.10.2018
Slutter:
15.10.2018
Sted:
Bergen

http://www.underwatermining.org/

"The complexity of oceans law. The impact of the protection of the marine environment" (Human Sea seminar)

Starter:
15.10.2018
Slutter:
17.10.2018
Sted:
Centre de Droit Maritime et Océanique, Nantes

http://www.humansea.univ-nantes.fr

The Hague-Visby Rules at 50 (LSLC seminar)

Starter:
18.10.2018 18:00
Slutter:
18.10.2018 20:00
Sted:
Arundel House, Temple Place, London, WC2R 3DX

This seminar is accredited for 2 CPD points. For further details and bookings please contact the Centre’s office on 020 7936
3417 or e-mail to: shipping@shippinglbc.com ; Chairman’s tel: 020 7936 3418, E-mail – asheppard@shippinglbc.com All of
the Centre’s events are accredited ~ Members – Free. Non-members- £60.00

© LSLC 2018

THE CENTRE, IN CONJUNCTION WITH ESSEX COURT CHAMBERS, WELCOMES MEMBERS AND OTHER SHIPPING PROFESSIONALS TO THE 1ST MONTHLY EVENT IN THE 2018-2019 PROGRAMME

The Hague-Visby Rules at 50

Introduction:
2018 marks the fiftieth anniversary of the 1968 Protocol. In this seminar, shipping practitioners from Essex Court Chambers will review some recent decisions on the Rules and consider what issues remain to be decided.

Specific cases that will be considered:
• The Aqasia [2018] 1 Lloyd’s Rep 530 - applicability of Art. IV r. 5 to bulk and liquid cargoes
• The Alhani [2018] EWHC 2495 (Comm) - Art. III r. 6 in claims for wrongfully delivery
• The Lady M [2017] EWHC 3348 (Comm) - Art. IV r. 2(b) and (q) defences in cases of barratry
• The Maersk Tangier [2018] 2 Lloyd’s Rep 59 - compulsory application of the Rules where no bill of lading is issued and application of the package limitation to containerised cargoes

Speakers:
David Foxton QC - Chairman
Jeffrey Gruder QC
Steven Berry QC
Nigel Eaton QC
David Walsh

Arundel House, Temple Place, London, WC2R 3DX
Thursday 18th October from 6.00pm – 8.00pm
Guests are invited to join the speakers for drinks and canapés at the conclusion of this seminar.

Shippingforum

Starter:
23.10.2018 12:00
Slutter:
23.10.2018 13:15
Sted:
Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et., Oslo

Shippingforum inviterer til medlemsmøte
tirsdag 23. oktober, kl. 12.00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Rådhusgt. 25, 7. et.

12.00-12.10 Lunsj og mingling

12.10-13.15 «Reactivation of offshore units in lay-up» – talk by Adrian Rognerud, Technical Manager Offshore, Skuld
At long last, some light is starting to creep over the horizon for businesses in the offshore sector. As some projects look like coming online in the near future, more operators will be thinking about reactivating their laid-up units. However, it is important to have a sharp focus on the process as no reactivations are the same - they all have their own challenges and risks. This seminar will give you an insight into how to manage the risk and the altered risk profile connected with reactivations, with a focus from a P&I insurance perspective.

«Analysis of the short and long-term global oil markets and other trends affecting the future of the energy market» by Lars Eirik Nicolaisen, partner, Rystad Energy
The speakers:
Adrian Rognerud
Before joining Skuld as Technical Manager - Offshore, Adrian worked in the offshore drilling rig industry as technical supervisor and project leader and, in that time, he dealt with the reactivation of three offshore mobile drilling units and was involved in taking delivery of new builds as technical supervisor. Since joining Skuld, he has had a particular focus on reactivation procedures, and works with Skuld's clients, their brokers and technical teams to ensure all aspects of this significant risk are properly managed.
Lars Eirik Nicolaisen, partner, Rystad Energy. Nicolaisen has been with Rystad Energy since 2008. His areas of experience include rig supply and demand analysis, well technologies and exploration performance analysis.

Spørsmål og avslutning


Påmelding sendes i mail til nbt@rederi.no innen fredag 19.10. Om du melder deg på og skulle bli forhindret ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>. Medlemskapet er personlig, og avgiften er kun kr. 450,-/år, kr. 200,- for studenter, som gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året.

Mvh.
Shippingforum
Nina Bj. Tresselt
for Herman Steen
styreleder


c/o Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
NO-0116 OSLO
www.shippingforum.no<http://www.shippingforum.no/>
nbt@rederi.no

Besøk Shippingforums Facebook-side:
https://www.facebook.com/shippingforum/
og LinkedIn-gruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=4392950&trk=myg_ugrp_ovr

Autonomous Vessels (YCMI seminar)

Starter:
24.10.2018 17:00
Slutter:
24.10.2018 18:30
Sted:
Kjerka, Domus Media, Universitetet i Oslo, Karl Johansgate 47, Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2018/10/young-cmi-invites-to-seminar-26-october-2018-1617#.W75eB3szZdE

EMLO Annual Conference

Starter:
25.10.2018
Slutter:
27.10.2018
Sted:
London

https://www.dropbox.com/s/ech1ex99fu8778t/EMLO%20London%202018%20Conference.pdf?dl=0

The Future of Arbitration in Europe ( Stockholm Centre for Commercial Law & Oxford Institute of European and Comparative Law seminar)

Starter:
26.10.2018
Slutter:
28.10.2018
Sted:
Klara Strand, Stockholm

https://sccinstitute.com/about-the-scc/event-calendar/stockholm-the-future-of-arbitration-in-europe/

9th International Conference on Maritime Law (ICML 2018) (China Maritime Law Association)

Starter:
28.10.2018
Slutter:
01.11.2018
Sted:
Shanghai International Convention Center, No. 2727 Binjiang Ave,. Pudong New District,, Shanghai

http://rosaeg.no/KinaKonf.pdf

Hurtigruteseminaret transportrett

Starter:
28.10.2018
Slutter:
01.11.2018
Sted:
Tromsø-Trondheim

https://www.jus.no/fagomraader/shipping-og-offshore/

Rättsliga aspekter på begravningstransporter

Starter:
30.10.2018 18:00
Slutter:
30.10.2018 21:00
Sted:
F3154, Södra huset, Stockholms universitet

16.10.18: Datumet för kvällsseminariet om rättsliga aspekter på begravningstransporter har behövts flyttas fram. Seminariet kommer att äga rum tisdagen den 30 oktober kl. 18-20 i sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till ett självkostnadspris (250 kr). Anmälan till postseminariet sker per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard senast den 26 oktober kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande. Var god ange faktureringsadress.https://www.facebook.com/events/937882959734337/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D<https://www.facebook.com/events/937882959734337/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D>


Medan transporter av passagerare och gods behandlats utförligt i den juridiska litteraturen har begravningstransporterna förbigåtts med närmast total tystnad. Det gäller trots att den delen av transportsektorn är mycket stor. Med en ökad urbanisering, mobilitet och migration kan den dessutom förväntas öka ytterligare i omfattning. Men vad gäller egentligen rättsligt i fråga om dessa transporter? Hur går transporterna till? Vilket ansvar bär transportören?

Professor Johan Schelin leder diskussionen.

Seminariet äger rum i sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till ett självkostnadspris. Anmälan till postseminariet sker per e-post till forskningsmanuensen Moa Allard senast den 23 oktober kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande. Var god ange faktureringsadress.

Varmt välkomna

UiO Day of the Arctic

Starter:
31.10.2018 12:00
Slutter:
31.10.2018 20:00
Sted:
Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Trine Merete Kvernmo

Modulære skip og rigger (Sjørettsforeningens seminar)

Starter:
05.11.2018 17:15
Slutter:
05.11.2018 21:00
Sted:
Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25, Oslo

http://www.sjorettsforeningen.no/site/2018/10/seminar-5-november-2018-1620#.W8a_hXszZdE

CMI Assembly

Starter:
08.11.2018
Slutter:
09.11.2018
Sted:
London

http://comitemaritime.org/Uploads/Correspondence%20President/London%202018%20programme.pdf

36th Donald O'May Lecture in Maritime Law

Starter:
08.11.2018 17:30
Slutter:
08.11.2018 20:30
Sted:
Law Society London 113 Chancery Lane, London, WC2A 1PL

https://www.southampton.ac.uk/iml/news/events/2018/11/08-donaldomay.page

The Future of Baltic Sea Region Cooperation (BALEX and EUSBSR HA Neighbours Seminar)

Starter:
23.11.2018 14:00
Slutter:
23.11.2018 18:00
Sted:
Turku, Finland

https://mailchi.mp/9176f976c0fb/qil3zhfqgo-135417?e=e54aae71bb

Det 41. Bergenske Petroleumsrettssymposium

Starter:
27.11.2018
Slutter:
30.11.2018
Sted:
Solstrand, Bergen

http://bprs.no/

13th Arctic Shipping Summit

Starter:
05.12.2018
Slutter:
07.12.2018
Sted:
Hamburg

https://www.wplgroup.com/aci/mase6-agenda_mkt/

The Future of Baltic Sea Region Cooperation

Starter:
23.12.2018
Slutter:
24.12.2018
Sted:
Turku, Finland

https://mailchi.mp/4331506dc236/qil3zhfqgo-135369?e=e54aae71bb

Norwegian Arbitration Day

Starter:
17.01.2019 13:30
Slutter:
17.01.2019 18:00
Sted:
Gamle Festsal, Karl Johansgt 47, Oslo

https://www.jus.uio.no/nifs/english/research/events/2019/2019-01-17-norwegian-arbitration-day.html

Arctic FrontiersArctic Frontiers

Starter:
20.01.2019
Slutter:
26.01.2019
Sted:
Tromsø

http://www.arcticfrontiers.com/

Current Issues in Shipping

Starter:
25.01.2019
Slutter:
26.01.2019
Sted:
Hotel NJV Athens Plaza, Athens

Considering Greece’s geographic position and its important role as a great shipping nation, Palladian Conferences organize in Athens in cooperation with Queen Mary University of London-Centre for Commercial Law Studies, a WORLD SHIPPING LAW FORUM (WSLF)-Current Issues in Shipping Law, on Friday, January 25th 2019 at the Hotel NJV Athens Plaza.

In the forum, experts will discuss and debate current issues in shipping law. The event is designed to generate insight into current legal problems in this field and the law’s role in addressing future challenges and fostering future opportunities. The forum will provide important networking opportunities for all attendees and participants.

The topics selected are intended to explore the legal questions raised by issues of current concern to the market and to give the audience insight into how these issues may be addressed by law and regulation.

DISCUSSION PANELS
PANEL I:Current Issues in Shipping Law
PANEL II:Shipping finance
PANEL III: Regulatory Compliance
PANEL IV: The Shipowners Panel
For Information concerning Programme, Sponsorships and Registrations please contact:

Grigoris Leonidis
MANAGING PARTNER
Tel: 0030210-3392321
Mobile: 00306979-982965
leonidis@palladian.gr

Konstantina Sylleou
CONFERENCES EXECUTIVE
Tel: 0030210-3392321
Mobile: 00306946-799370
conferences@palladian.grCopyright © 2018 C, All rights reserved.
YOU ARE RECEIVING THIS EMAIL BECAUSE YOU OPTED IN

Our mailing address is:
C
Skoufa 60
Athens, ATHENS 106 80
Greece

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Fourth Hamburg International Environmental Law Conference

Starter:
04.04.2019
Slutter:
06.04.2019
Sted:
Hamburg

https://mailchi.mp/hielc.org/hielc-2019-save-the-date-en?e=76708d48b4

Nordiske formuerettsdager

Starter:
08.05.2019
Slutter:
11.05.2019
Sted:
Helsingfors

https://www.helsinki.fi/sv/konferenser/nordiska-formogenhetsrattsdagarna-2019